Suoraan sisältöön

Sairaaloiden työnjaon lait tuottivat pettymyksen Eloisalle

Kategoria: Ajankohtaista

Sairaaloiden ja päivystyksen kokonaisuuden ja erikoissairaanhoidon työnjaon uudistamiseen liittyvien lakien julkistus tuotti pettymyksen Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisalle. Lait rajaavat Savonlinnassa tehtäviä erikoissairaanhoidon toimenpiteitä.

Lakien vaikutukset Savonlinnassa, jos ne toteutuvat:

  • Monialainen erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteispäivystys loppuu.
  • Ns. raskas kirurgia, joka vaatii pitkäaikaista hoitoa, loppuu, eikä sitä voida toteuttaa myöskään yksityisen palvelutuottajan kautta. Raskaan kirurgian toimenpiteitä ovat esimerkiksi tekonivelleikkaukset ja selkäkirurgia.
  • Perusterveydenhuollon tai akuuttilääketieteen ympärivuorokautista päivystystä hyvinvointialue voi jatkaa.
  • Osaa leikkaussaliolosuhteita ja anestesiaa edellyttävästä päiväkirurgiasta ja lyhytjälkihoitoisesta eri erikoisalojen leikkaustoiminnasta voidaan toteuttaa Savonlinnassa.
  • Kokonaisuutena tämä oli tietysti pettymys, jota voitiin odottaa hallituksen kehysriihen perusteella. Erikoissairaanhoidon päivystys Savonlinnassa loppuu. Perusterveydenhuollon ympärivuorokautinen päivystys kuitenkin jatkuu. Esimerkiksi kolme kertaa suuremmasta Kouvolasta sekin häviää. Selvisimme valtion leikkauksista tässä suhteessa kohtuullisella tuloksella, sanoo hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä.

Eloisan henkilöstö voi Seppälän mukaan olla rauhallisella mielellä. Hyvinvointialueilla on aikaa toteuttaa muutokset vuoden 2025 loppuun saakka. Leikkaustoimintaa ja päivystystä koskevat muutokset tulisivat voimaan 1.3.2025 väliaikaisella lainsäädännöllä.

  • Alamme nyt suunnitella sairaaloiden työjakoa ja kerromme hyvissä ajoin tulevista muutoksista. Moni asia tulee pysymään melko lailla ennallaan myös Savonlinnassa, Seppälä muistuttaa.

Valtiovallan linjaukset sallituista toimenpiteistä antavat raamit Etelä-Savon sairaaloiden työnjaolle.

  • Hyvä puoli lakiesitysten tulossa on, että nyt puitteet, mitä työnjaossa voidaan tehdä ja mitä ei. Pääsemme suunnittelemaan sairaalapalvelujen kokonaisuutta ja tekemään muutokset niin, että koulutuspaikat eivät vaarannu. Arvioimme mitä palveluja voimme siirtää Savonlinnaan, kun kirurgisia toimintoja siirtyy Mikkeliin, sanoo terveyspalvelujen toimialajohtaja Kimmo Kuosmanen.

Lakiluonnokset ovat lausunnolla 1.7.2024. saakka. Eloisan lausunnon antaa aluehallitus.

Katso sairaaloiden työnjaon uudet lakipykälät lausuntopalvelusta.

https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=afbfd7f5-42cb-486a-93ac-333619c806b0