Suoraan sisältöön

Saimaa Geopark sai Unesco Global Geopark -statuksen

Kategoria: Ajankohtaista

Unescon hallintoneuvosto on myöntänyt Saimaa Geoparkille UNESCO Global Geopark (UGG) – statuksen. Asiasta tiedotetaan tänään torstaina 22.4.2021 klo 15 (Suomen aika) Pariisissa.

Saimaa Geopark on Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon alueella sijaitseva yhdeksän jäsenkunnan muodostama yhtenäinen alue, jolla on erityistä geologista arvoa ja joka sisältää kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä geologisia maisemia ja nähtävyyksiä.

Status jatkaa Saimaa Geoparkin kehitystyötä keskittyen kansainvälisen luontomatkailun ja elinvoiman synnyttämiseen alueelle sekä ympäristökasvatuksen vahvistamiseen alueen toimijoiden kanssa. Elinvoiman vahvistusta on tehty yritysyhteistyöhankkeilla sekä Saimaa Geopark Partner- toiminnan kautta. Partner-toiminta perustuu kestävän kehityksen periaatteisiin ja YK:n Agenda 2030 – ohjelmaan.

Saimaa Geopark Partner- yritysyhteistyö on edennyt vauhdilla ja lähes 80 yrityspartneria tuottavat palveluita ja tuotteita matkailijoille sekä myös paikallisille asukkaille. Ympärivuotiselle matkailulle otettiin myös tanakka askel tänä talvena, kun partnerit tuottivat yli 30 talvituotetta hiihtolomalaisten aktivoimiseksi.

Partnereiden ja palveluiden löydettävyyttä on parannettu kansainvälisen luontomatkailuportaali Outdoor Activen avulla. Luontomatkailuportaalissa on esillä alueen retkeilyreitit ja –kohteet, Saimaa Geoparkin geo-, luonto- ja kulttuurikohteet sekä alueen yrittäjien tuotteet ja palvelut. Löydettävyys-dataa on kerätty portaalin toimintojen osalta.

Yritysyhteistyötä on tehty myös hankkeiden turvin, joita on rahoitettu EU:n maaseuturahastosta sekä Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten avustuksella. Rahoitusten avulla alueen yrittäjät ovat saaneet koulutuksia, webinaareja, tuotteistamiskoulutusta ja tärkeimpänä kaikesta tutustuneet toisiinsa verkostoitumisen kautta. Tuuliaisen säätiö sekä Etelä-Karjalan Säästöpankkisäätiö ovat rahoittaneet yritysyhteistyöhankkeiden omarahoitusosuuksia.

Status ei muuta maankäytöllisesti tai suojelun näkökulmasta olemassa olevaa tilannetta. Rajoituksia tai uusia suojeluohjelmia ei status tuo tullessaan, eikä maankäyttöä rajoiteta. Natura 2000-alueet olivat osaltaan tärkeässä asemassa, että status alueelle saatiin. Merkittävä asiakirja on ollut myös Järvi-Suomen peruskirja, joka allekirjoitettiin Mikkelissä kesällä 2019 yli neljänkymmenen kunnan, maakuntaliiton ja valtion aluehallinnon toimesta.

Unesco Global Geopark –status myönnetään aina neljäksi vuodeksi kerrallaan. Seuraava arviointi on vuonna 2025. Saimaa Geopark tähyää jo nyt toiminnoissaan saadun statuksen jatkuvuuteen. Tavoitteena on, että neljän vuoden päästä Saimaa UNESCO Global Geopark tunnistetaan kansainvälisesti, kansallisesti ja erityisesti paikallisesti.

Teksti pomittu Saimaa Geoparkin -sivujen uutisesta. Uutinen luettavissa kokonaisuudessaa osoitteessa https://www.saimaageopark.fi/ajankohtaista/saimaa-geopark-sai-unesco-global-geopark-statuksen/

Statuksen julkistustilaisuus

Statuksen julkistustilaisuutta voi seurata Global Geopark Network – YouTube- kanavalla, osoitteessa https://www.youtube.com/channel/UCUghhLY2we8YMUHoa6JGBbQ torstaina 22.4. kello 15 lähtien.

Saimaa Geoparkin esittely on kello 16.05.

Katso myös Saimaa Geoparkin esittelyvideo UNESCO Global Geoparkkina täältä; https://www.youtube.com/watch?v=PkCcqRId6x4