Työelämäpalvelut

Lakisääteiset työllisyyspalvelut ovat edelleen TE-toimiston tehtäviä.

Vuoden 2018 alusta osa työllisyyspalveluista siirtyi Sulkavan kunnalle. Kunnan velvollisuuksiin kuuluu kuntouttavaa työtoimintaa, työvälitystä, työvalmennukseen ohjausta, palkkatukityön koordinointia. Toiminnan ajatuksena on asiakaslähtöinen, henkilökohtainen palvelu lähellä asiakkaita. Kunta palvelee sekä henkilöasiakkaita että yrityksiä. Kaikki Sulkavan työttömät tulevat palvelluiksi tätä kautta, jos niin haluavat ja tarvitsevat.

Henkilöasiakkaita autetaan

 • etsimään avoimia työpaikkoja
 • työnhakusuunnitelman päivittämisessä
 • etsimään tietoa koulutukseen liittyvissä vaihtoehdoissa
 • ammattiosaamisen kartoittamisessa
 • muissakin työllistymiseen liittyvissä asioissa
 • työvalmennusta tarvittaessa

Palvelut yrittäjille

 • työntekijöiden etsiminen
 • kohdennettu työntekijähaku TE-toimistosta
 • neuvonta eri tukimahdollisuuksista työllistämisessä;
  palkkatuki työkokeilu, oppisopimuskoulutus
 • avustamme viranomaisasioinnissa, esim.
  palkkatukihakemus
 • kunnan palkkatuetun työntekijän siirto yritykselle
 • tarvittaessa työvalmentajan apu uuden työntekijän
  perehdytyksessä ja valmennuksessa

Yhteystiedot:

Palveluohjaaja
Jaana Uotinen
puh. 044 417 5209

Työvalmentaja
Leena Sinkkonen
puh. 044 417 5211

Työsuunnittelija
Erkka Repo
puh. 044 417 5204