Avustukset

Sulkavan kunnassa haettavissa olevia avustuksia:

Kotikuntastipendi

 Kotikuntastipendi myönnetään sulkavalaisille, jotka opiskelevat yli­opis­tos­sa, korkeakoulussa, ammattikorkeakoulussa, lukiossa, am­mat­ti­kou­lus­sa tai niitä vastaavassa

oppilaitoksessa vähintään 75 km:n päässä Sulkavan kirkonkylästä. Kotikuntastipendi on 300 euroa/opiskelija

Opiskelun on oltava päätoimista. Päätoimiseksi ei katsota opiskelua jos opinnot suoritetaan etä- tai monimuoto-opiskeluna siten, että sään­nöl­lis­tä kontaktiohjausta tai opetusta on vähemmän kuin yh­den­jak­soi­nen viikko kalenterikuukaudessa.

Stipendin saaminen edellyttää, että hakija on todistettavasti vii­meis­tään joulukuun viimeisestä päivästä alkaen kirjoilla Sulkavan kun­nas­sa ja vuoden lopussa on alle 30-vuotias. Kunta tar­kis­taa suoraan väestörekisteristä tiedon hakijan kotipaikkakunnasta.

Hakemukset osoitetaan Sulkavan kunnalle säh­kö­pos­til­la osoitteeseen kirjaamo@sulkava.fi tai postitse os. PL 25, 58701 Sulkava. Hakemuksen liitteeksi tulee liittää oppilaitoksen todis­tus läsnäolosta. Hakulomakkeen saa tästä tai hallintotoimistosta.

Järjestöjen, yhteisöjen, kulttuuri- ja nuorisotoimen sekä urheiluseurojen avustushakemukset

Haku avautuu arviolta huhtikuussa 2019!