Avustukset

Avustus vähävaraisten perheiden lasten liikuntaharrastuksen tukemiseen

Lisätiedot: tiedote_liikuntaharrastuksen tukeminen (pdf).

Lastensuojelun sekä vanhusten- ja vammaishuoltoon liittyvän toiminnan avustukset

Rekisteröityjen järjestöjen ja vapaaehtoistyötä tekevien sulkavalaisten yhteisöjen toiminta-avustukset: Avustuksin tuetaan sellaista sosiaalitoimen kannalta tärkeää toimintaa, joka ei kuulu kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin, mutta on sosiaalitointa täydentävää toimintaa. Tuettava toiminta on pääasiassa lastensuojeluun sekä vanhusten- ja vammaishuoltoon liittyvää toimintaa. Avustuksen jaetaan jäsenmäärän ja järjestön Sulkavalla toimimisen mukaan.

Avustukset haettavissa keväisin.

Kulttuuri- ja liikuntatoimen avustukset

Kulttuuritoimen avustukset
Avustuksin tuetaan paikallista kulttuuritoimintaa.

Liikuntatoimen avustukset
Avustuksin tuetaan sulkavalaista liikunta- ja hyvinvointitoimintaa.

Avustukset haetaan keväisin.

 

Kotikuntastipendi

Kunnanhallitus päättää aina syksyllä ehdoista millä perusteella stipendin voi saada ja päättää milloin hakuaika päättyy (kuulutus laitetaan syksyllä lehteen ja nettiin), hakuaika päättyy yleensä tammikuun lopussa.

 Kotikuntastipendi myönnetään sulkavalaisille, jotka opiskelevat yli­opis­tos­sa, korkeakoulussa, ammattikorkeakoulussa, lukiossa, am­mat­ti­kou­lus­sa tai niitä vastaavassa oppilaitoksessa vähintään 75 km:n päässä Sulkavan kirkonkylästä. Kotikuntastipendi on 300 euroa/opiskelija

Opiskelun on oltava päätoimista. Päätoimiseksi ei katsota opiskelua jos opinnot suoritetaan etä- tai monimuoto-opiskeluna siten, että sään­nöl­lis­tä kontaktiohjausta tai opetusta on vähemmän kuin yh­den­jak­soi­nen viikko kalenterikuukaudessa.

Stipendin saaminen edellyttää, että hakija on todistettavasti vii­meis­tään joulukuun viimeisestä päivästä alkaen kirjoilla Sulkavan kun­nas­sa ja vuoden lopussa on alle 30-vuotias. Kunta tar­kis­taa suoraan väestörekisteristä tiedon hakijan kotipaikkakunnasta.

Hakemukset osoitetaan Sulkavan kunnalle säh­kö­pos­til­la osoitteeseen kirjaamo@sulkava.fi tai postitse os. PL 25, 58701 Sulkava. Hakemuksen liitteeksi tulee liittää oppilaitoksen todis­tus läsnäolosta. Hakulomakkeen saa tästä tai hallintotoimistosta.