Suoraan sisältöön

Maatalouden työvoiman tarve vaihtelee voimakkaasti satokauden mukaan (Etelä-Savon TE-toimiston tiedote)

Kategoria: Ajankohtaista

Etelä-Savon maatalouden työvoiman tarve vaihtelee vuoden kierrossa voimakkaasti. Ympärivuotisesti kasvinviljely, kotieläintalous ja siihen liittyvät palvelut työllistävät noin 1800 työntekijää. Sadonkorjuun aikaan kausityövoiman tarve on lähes 2000 työntekijää lisää. Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikutti hetkellisesti satokauden rekrytointeihin. Nyt tilanne näyttää tasaantuneen.

Maataloudessa koko ajan vähemmän ympärivuotisia työpaikkoja

Kasvinviljely ja kotieläintalous ja niihin liittyvät palvelut -toimiala työllisti Etelä-Savossa vuonna 2020 ympärivuotisesti yhteensä 1 855 työntekijää (Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto). Viidessä vuodessa alan työpaikoista hävisi 21 %, kotieläintaloudesta jopa 27 %. Vähenemä on huomattava, kun kaikista Etelä-Savon työpaikoista hävisi samaan aikaan 6 %, analysoi ennakointiasiantuntija Merja Toijonen Etelä-Savon ELY-keskuksesta.

Kasvinviljelyn ja kotieläintalouden sekä niihin liittyvien palvelujen toimialalla oli Etelä-Savossa vuonna 2020 yhteensä 1 631 toimipaikkaa ja niissä tehdyt henkilötyövuodet olivat yhteensä 2 139 (Tilastokeskus, alueellinen yritystoimintatilasto). Etelä-Savossa korostuu voimakkaasti työn keskittyminen kevääseen ja kesän satokauteen. Vilkkaimman sadonkorjuun aikaan kausityövoiman tarve on lähes 2 000 työntekijää lisää.

Maitotilojen määrä laskee, peltoala kasvaa

Maatiloja oli vuonna 2021 Etelä-Savossa 2 173, joista maitotiloja 282. Maatilojen määrä väheni viidessä vuodessa 9 %. Maitotiloja oli 282 vuonna 2021, kun niitä vuosisadan vaihteessa oli vielä yli 1 500.
Etelä-Savossa keskimääräinen peltoala on samaan aikaan kasvanut 9 %. Keskimääräinen peltoala Etelä-Savossa on 30,5 hehtaaria, kun koko maan keskiarvo on 49 hehtaaria.

Maatalouden yrityksiin pidetään tiiviisti yhteyttä Etelä-Savon TE-toimistosta

Etelä-Savon TE-toimisto on ratkaisu kaikissa rekrytointiin liittyvissä tilanteissa myös maatalouden työpaikoissa, painottaa asiantuntija Hannu Laamanen työnantaja- ja yrityspalveluista. Työpaikkojen näkyvyys ja haettavuus on ensiarvoisen tärkeää, jotta työpaikat saadaan täytettyä. Avoimet tehtävät kannattaa siis ilmoittaa haettaviksi Työmarkkinatorille. Me työnantaja- ja yrityspalveluista kyllä neuvomme siinä työnantajia, kertoo Laamanen. Työnantaja voi soittaa työnantaja- ja yritysasiakkaiden puhelinpalveluun numeroon 0295 044 020. Siellä me maakunnan TE-toimiston yritysneuvojat palvelemme klo 9.00–16.15 välisenä aikana, arkipyhien aattopäivinä klo 9–15. Työpaikan voi myös ilmoittaa suoraan Yrityksen ja työnantajan Oma asiointipalvelussa, jonne pääsee Työmarkkinatori.fi verkkosivulta. Palvelun kokonaisvaltainen käyttö edellyttää kirjautumista. Yrityksen ja työnantajan Oma asiointipalvelussa voi ilmoittaa halukkuudesta palkata henkilöä palkkatuella ja tarjota työkokeilupaikkaa. Tähän asti maatalouden työpaikat ovat pääsääntöisesti täyttyneet. Laamanen vahvistaa maatalouden työvoimatarpeen kausiluontoisuuden näkyvän myös Etelä-Savon TE-palveluissa. Hänen mukaansa erityisesti sesongin alkaessa keväällä on paljon paikkoja haussa. Nyt vain muutamia.

Maatalouden kausityöhön on Etelä-Savossa työllistynyt myös ukrainalaisia

Teimme kattavan soittokierroksen kasvinviljely, kotieläintalous ja niihin liittyvissä palveluissa toimiviin yrityksiin. Tavoitteena oli selvittää Ukrainan sotatilanteen ja koronan vaikutusta alan kausityövoiman hankintaan ja tarpeeseen, kertoo Laamanen.

Laamasen mukaan Etelä-Savon monella maatilalla on jo ennestään ollut vahvat siteet ulkomailta tulevaan työvoimaan. Tilat ovat hankkineet tarvitsemansa työvoiman suoraan muun muassa Ukrainasta. Venäjän hyökkäys 24.2. Ukrainaan aiheutti ainakin hetkellisen hämmennyksen satokauden rekrytointeihin. Tilapäisen suojelun kohtuullisen nopean päätöksenteon ja kuntien nopean reagoinnin ansiosta myös ukrainalaisen työvoiman sijoittuminen maatalouden tehtäviin on helpottunut. Pääosin näyttäisi siltä, että maatalouden työvoimatarpeet erityisesti kausityön osalta on saatu tyydytettyä, kiteyttää Laamanen. Ulkomaisen työvoiman hankinnassa maatalouden kausityöhön auttaa myös EURES. Etelä-Savon alueen työlupa-asioita hoitaa Kaakkois-Suomen TE-toimisto, neuvoo Laamanen. Lisäksi niin kotimaisen kuin ulkomaisen kausityövoiman rekrytointiin on rakentunut erilaisia malleja/väyliä, joita työhallinnon palvelut hyvin täydentävät. Kuten MTK:n, ProAgrian ja Suomen Kylät ry:n omistama Töitä Suomesta Oy:n palvelut, jonka kanssa teemme yhteistyötä, luettelee Laamanen.

Maataloustyö on itsenäistä ja vastuullista

Etelä-Savon TE-toimistossa on koko ajan työnhakijoina parikymmentä maataloustyötä hakevaa ammattilaista. Moni heistä on jo vuosia työllistynyt erilaisiin kausitöihin, jopa samoille työnantajille, kertovat asiantuntijat Raili Heiskanen ja Erno Kuusaari henkilöasiakaspalveluista. Puutarha- ja puistotöitä tekevät työllistyvät monipuolisesti seurakuntiin, kuntiin sekä yksityisiin puutarhoihin.

Maataloustyö on vahvasti koneellistunut niin eläin- kuin kasvituotannossa. Esimerkiksi maitotilojen navetoissa on pääsääntöisesti lypsyrobotteja. Alan ammatillista koulutusta on Etelä-Savossa saatavissa ja alalle aikovan kannattaakin kouluttautua, painottavat Heiskanen ja Kuusaari. Heidän mukaansa esimerkiksi lomittajan työtä tekevät työllistyvät hyvin ja heiltä vaaditaan monipuolista, ammatillista osaamista. Heiskanen ja Kuusaari suosittelevat tutustumaan Työmarkkinatorin avoimiin työpaikkoihin ja luomaan oman työnhakijaprofiilin. Oman työnhakijaprofiilin myötä saat juuri sinulle suunnattuja työpaikkasuosituksia he painottavat.

Etelä-Savon ELY-keskus ja TE-toimisto osallistuvat yhdessä Mikkelissä pidettäville Farmari-messuille 30.6. – 2.7.2022. Olemme siellä kertomassa palveluistamme, osastomme on K 132. Tervetuloa!

Linkit

Lisätietoja:

Merja Toijonen, ennakointiasiantuntija, Etelä-Savon ELY-keskus, puh. 0295 024 165
Hannu Laamanen, asiantuntija, Etelä-Savon TE-toimisto, puh.0295 044 072
Raili Heiskanen, asiantuntija, Etelä-Savon TE-toimisto, puh. 0295 044 043
Erno Kuusaari, asiantuntija, Etelä-Savon TE-toimisto, puh. 0295 044 117