Suoraan sisältöön

Kunnanjohtajan viran täyttäminen /virkavaali

Kategoria: Ajankohtaista

Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto 1. suorittaa Sulkavan kunnanjohtajan virkavaalin toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen; 2. toteaa, että viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa; 3. toteaa, että valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan; 4. oikeuttaa kunnanhallituksen sopimaan viran vastaanottamisesta sekä päättämään valituksi tulleen palkkauksesta ja muista palvelussuhteen ehdoista.

Kunnanhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Lisätietoja: kunnanhallituksen pj. Kaisa Ralli, 044 417 5203.