Koulutyön alkaminen Sulkavalla

Kategoria: Kuulutukset

KOULUTYÖN ALKAMINEN SULKAVALLA

Sulkavan lukion ja yhtenäiskoulun lukuvuosi sekä Lohilahden yk-sikön lukuvuosi esiopetuksineen alkaa keskiviikkona 14.8.2019. Koulutyö alkaa kirkonkylän yksikössä klo 8.50 ja Lohilahden yk-sikössä klo 8.30. Kirkonkylässä, päiväkoti Touhulassa, esiopetus alkaa torstaina 22.8.2019 klo 9.00.

Yhtenäiskoulun 7. luokkalaisten päivä jatkuu aloituksen jälkeen Oravanpesillä tutustumisen ja ulkoilun merkeissä (Huom. pukeutu-minen).

Linja-auton vakiovuoroissa kulkevat perusopetuksen oppilaat saa-vat käyttöönsä ensimmäisenä koulupäivänä älykortit, joita heidän on bussissa kulkiessaan joka kerta käytettävä. Ensimmäisenä kou-lupäivänä kouluun pääsee bussissa ilman sitä. Kortti on henkilö-kohtainen arvoesine, mikä on säilytettävä turmeltumattomana omassa kotelossaan.

Lisätietoja koulukuljetuksista antavat seuraavat henkilöt: Lohi-lahden koulun kyydeistä Lohilahden yksikön johtaja Kati Hämäläi-nen puh: 044 4175395, kirkonkylän koulun ja esiopetuksen kyy-deistä apulaisrehtori Satu Noponen puh: 044 4175380 ja toimisto-sihteeri Erja Rinkinen puh: 044 4175371

Sulkavalla 5.8.2019 Peruspalvelulautakunta