Suoraan sisältöön

Kehityskolikko 2024

Kategoria: Ajankohtaista

Onko Sinulla tai taustaryhmissäsi hyviä ideoita Sulkavan kehittämiseen?

Kunta myöntää Kehityskolikoita hyvien kehittämisideoiden toteuttamiseen, innovatiivisten tapahtumisen järjestämiseen tai muuhun yleishyödylliseen tempaukseen. Kehityskolikon suuruus on max. 300 € eli sitä voi hakea ja sitä voidaan myöntää tapauskohtaisesti 0–300 €.  Sitä voivat hakea paikalliset järjestöt, seurat tai yksityiset henkilöt. Kehityskolikko on tarkoitettu nimenomaan uusien ideoiden kokeilemiseen ja kehittämiseen.  

Kehityskolikolla tuetaan hyvien ideoiden etenemistä ja uusien, ihmisiin vetoavien tapahtumien kehittämistä ja kaiken kaikkiaan kannustetaan paikallisia ideointiin.

Kehityskolikko voidaan myöntää:
– Täysin uudelle toiminnalle tai tapahtumalle ja idean esittäjällä täytyy olla valmius myös toteuttaa se
– Sulkavalla tapahtuvaan toimintaan

Kehityskolikkoa ei myönnetä:
– Poliittiseen tai uskonnolliseen toimintaan
– Jo olemassa olevaan toimintaan tai tapahtumaan
– Yhdistyksen yms. perustoimintaan
– Aiemmin Kehityskolikon saaneeseen toimintaan
– Yksityistilaisuuksiin

Kerro suunnitelmastasi alle. Sisällytä siihen:
– Suunnitelman ydin
– Mahdollisimman tarkka kuvaus sisällöstä. Otathan huomioon, että kuvauksessa tulee selkeästi esille asian uutuusarvo ja/tai kehittämisen näkökulma.
– Ajankohta (jos jo tiedossa)
– Kohderyhmä
– Kustannusarvio

Kehityskolikon saaneiden tulee tuoda esiin viestinnässään, että toteutukselle on myönnetty Kehityskolikko, esim.: ”Toteutusta mahdollistaa Sulkavan kunnan Kehityskolikko.”  Lisäksi markkinointimateriaaleissa voi käyttää Sulkavan kunnan logoa. Välitä kuntaan viestintämateriaalia (perustiedot, kuva) viestinta@sulkava.fi Lisää tapahtumasi myös kunnan sivuilla olevaan tapahtumakalenteriin.

Hakemukset käsittelee kunnan johtotiimi saapumisjärjestyksessä. Hakemus tulee jättää kolme viikkoa ennen toteutusajankohtaa. Johtotiimi voi myös esittää lisäkysymyksiä hakemuksesta. Kehityskolikkoa ei voi hakea takautuvasti.

Hakemuslomake