Suoraan sisältöön

Itä-Savon ympäristöterveydenhuolto selvittää elinympäristössä esiintyviä terveysriskejä

Kategoria: Ajankohtaista

Tavoitteena on selvittää kuntalaisten elinympäristössään kokemia terveysriskejä sekä sitä, miten kuntalaiset arvioivat elinympäristön, julkisten tilojen ja palveluiden terveellisyyden ja turvallisuuden. Vastaa kyselyyn 14.6.2024 mennessä osoitteessa: https://bit.ly/3ww9MmI

Mikäli linkki ei toimi, tiedot löytyvät Savonlinnan Terveysvalvonta-sivuilta: Terveysvalvonta – Savonlinna

***

Kyselyn tavoitteena on selvittää kuntalaisten elinympäristössään kokemia terveysriskejä sekä sitä, miten kuntalaiset arvioivat elinympäristön, julkisten tilojen ja palveluiden terveellisyyden ja turvallisuuden. Elinympäristön terveyshaitoille voidaan altistua esim. asuntojen, koulujen, päiväkotien ja muiden julkisten tilojen sisäilmasta. Terveyshaittoja voi ilmetä myös muista rakennuksien olosuhdetekijöistä sekä huonosta talousveden laadusta. Kyselyssä arvioidaan myös julkisten palveluiden mahdollisia terveyshaittoja. Näitä voivat olla yleisten uimarantojen, kylpylöiden ja liikuntatilojen yhteydessä havaitut haitat. Asuinympäristön haitta- ja tuhoeläinhavainnot luokitellaan myös terveyshaitoiksi.

 Itä-Savon ympäristöterveyden terveysvalvonta vastaa toimialueen terveydensuojelulain valvonnasta Savonlinnan kaupungin sekä Enonkosken, Juvan, Puumalan, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien alueilla. Kuntien tehtävänä on alueellaan edistää ja valvoa terveydensuojelua siten, että kuntalaisille turvataan terveellinen elinympäristö.

Liite:Elinympäristökysely_tiedote_julkaistu_7.5.2024 (pdf)