Suoraan sisältöön

Ilmoitus kuulutuksesta: vesienhoidon keskeiset kysymykset, työohjelma ja aikataulu, kuuleminen

Kategoria: Kuulutukset

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa, että vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaiset vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi ovat kuultavana.

Julkinen kuulutus on nähtävillä 15.12.2023 – 17.6.2024 Etelä-Savon ELY-keskuksen verkkosivulla
www.ely-keskus.fi/kuulutukset/etela-savo.