Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi.

Lisäksi tarkastuslautakunnan on:
Seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi.
Huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa.
Tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunnan kokoonpano 2017-2021

Puheenjohtaja
Vesa Virta, KESK
Puh. 0400 676 122

Jäsen
Veli-Pekka Alusniemi, KD
Puh. 044 555 0501

Jäsen
Leila Virta, KOK
Puh. 040 715 7379

Varapuheenjohtaja
Sirpa Nokelainen, SDP
Puh. 0400 942 763

Jäsen
Ritva Luomaluhta, KESK
Puh. 050 407 4137
Sposti: ritva.luomaluhta@gmail.com

Kunnan luottamushenkilöiden sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@sulkava.fi, ellei muuta ole ilmoitettu. Huom. Ei ääkkösiä.