Suoraan sisältöön

Etelä-Savon perhekeskustoiminnan uutiskirje toimijoille

Kategoria: Ajankohtaista

Tervehdys perhekeskustoiminnan ääreltä! Neljä kertaa vuodessa
ilmestyvässä perhekeskustoiminnan tiedotteessa kerromme ajankohtaisia
asioita perhekeskustoiminnasta.

Nyt olemme reilun vuoden ajan toimineet hyvinvointialueella ja tämä on edistänyt mm. palveluiden yhdenmukaistamista, mikä onkin yksi perhekeskustoiminnan tavoitteista.
Perhekeskustoiminnalla me kaikki yhdessä luomme lapsille, nuorille ja perheille edellytyksiä hyvään arkeen. Perhekeskustoiminta verkostoi ja
yhteensovittaa alueemme palveluja ja toimintoja, joita kunnat, Eloisa, järjestöt, seurakunnat ja yksityinen sektori järjestää.

Etelä-Savon perhekeskustoiminta on verkostomaista työtä, jossa jokaisella mukana olevalla on tärkeä rooli. Lisätietoja löydät www.etelasavonha.fi/perhekeskus
ja Sähköisen perhekeskuksen sivuilta. Voit myös ottaa yhteyttä suoraan perhekeskuskoordinaattori Hanna Kokkoseen hanna.kokkonen@etelasavonha.fi.

Esimerkkinä maakunnallisesta yhteistyöstä on meidän koko maakunnan kattava perhekeskustoiminnan yhteistyösopimus sekä perhekeskustoiminnan
toimintasuunnitelma. Yhteistyösopimus tehtiin jo kolmatta kertaa ja tämä nykyinen sopimus on vuosille 2024-2025 ja sopijaosapuolina ovat kaikki
Etelä-Savon kunnat, Eloisa, Terveystalo kuntaturva Oy (Sulkavan sotepalveluiden osalta) sekä keskeiset järjestöt ja seurakunnat; Etelä-Savon yrittäjät ry, MLL Järvi-Suomen piiri ry, Monikulttuurityö Mimosa ry, VIOLA -väkivallasta vapaaksi ry sekä Mikkelin tuomiokirkkoseurakunta ja
Savonlinnan seurakunta.
Toimintasuunnitelmaan puolestaan kirjataan perhekeskustoiminnan yleiset tavoitteet sekä painopistealueiden tavoitteet. Nämä molemmat suunnitelmat tulevat näkyviin kevään/kesän aikana
avautuvaan Sähköisen perhekeskuksen Ammattilaisten omaan osioon. Tänä vuonna tavoitteenamme on panostaa viestintään ja tiedottamiseen
esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja kuntakierroksen avulla. Kierrämme kaikki Etelä-Savon kunnat ja käymme vuoropuhelua kuntien perhekeskustoiminnasta. Lisäksi on tulossa Eloisalaisille perhekeskustoiminnan perehdytyspaketti Introon sekä oma intra-sivu. Syksylle on tulossa kaikkia perhekeskustoimijoita koskevat perhekeskuspäivät, tästä tiedotamme lähempänä.

Sähköinen perhekeskus
Sähköinen perhekeskus on perheiden, perhettä suunnittelevien, nuorten sekä ammattilaisten verkkopalvelu, joka tukee alueemme perhekeskustoimintaa.
Sähköinen perhekeskus kokoaa yhteen erilaisiin elämäntilanteisiin liittyvää tietoa sekä niihin kuuluvia Eloisan, kuntien, seurakuntien, yhdistysten ja
Kelan tarjoamia palveluja.
Omaperhe on perheellisten ja perhettä suunnittelevien verkkopalvelu, josta löydät apua ja tietoa esimerkiksi lapsen odotuksesta, synnytyksestä, lapsen
eri ikäkausista ja perhe-elämästä. Omaperheessä voit myös tehdä erilaisia omahoito-ohjelmia ja valmennuksia itsenäisesti ajasta ja paikasta riippumatta.
Valitsemalla Omaperheessä paikkakuntasi, näet artikkeleiden alapuolella palveluita omalta alueeltasi.

Käy jo tänään tutustumassa Omaperheeseen https://omaperhe.fi/.

Omahelpperi on nuorille suunnattu verkkopalvelu, joka kokoaa Omaperheen tavoin luotettavaa tietoa, tukea ja palveluita yhteen paikkaan. Omahelpperin
avulla nuori löytää omaan elämäntilanteeseensa sopivaa tietoa, esimerkiksi mielen ja kehon hyvinvointiin tai elämän kriisitilanteisiin liittyen. Omahelpperin
avulla voidaan myös tavoittaa alueemme apua tarvitsevat nuoret, tukea heitä varhaisessa vaiheessa ja pitää heidät avun piirissä. Omahelpperistä löytyy
Etelä-Savon nuorille suunnatut alueelliset palvelut ja esimerkiksi keskeisimmät valtakunnalliset auttavien puhelimien ja chatien yhteystiedot.

Tutustu Omahelpperiin täällä https://omahelpperi.fi/.

Ammattilaisten oma osio on tarkoitettu kaikille perhekeskustyötä tekeville sote-, kunta-, seurakunta- ja yhdistystoimijoille. Ammattilaisosio tulee
sisältämään ammattilaisten ylläpitämiä ohjeistuksia, toimintamalleja ja -tapoja, tietoa ajankohtaisista tapahtumista sekä ammattilaishakemiston.
Ammattilaishakemiston avulla ammattilaiset voivat saada neuvoja ja tukea työhönsä esimerkiksi eri ammattiryhmiltä. Ammattilaisosion avulla voidaan
myös sujuvoittaa ammattilaisten välistä tiedonvaihtoa toistenhyvinvointialueiden välillä.

Ammattilaisosion käyttöönotto etenee vaiheittain. Ensin toteutetaan käyttöönoton valmisteluun liittyvä alueellinen pilotti huhtikuun lopussa viikoilla
17 ja 18. Osallistujiksi on pyydetty rajallinen määrä eri toimijoita, joilta kerätään kokemuksia Ammattilaisosion käytöstä, sen toimivuudesta ja
hyödyistä. Tiedotamme käyttöönoton etenemisestä Eloisan intrassa,verkostoissa ja sähköpostilla.

Valtakunnallisen Sähköisen perhekeskuksen tuottaa DigiFinland ja sitä kehitetään jatkuvasti yhteistyössä muiden hyvinvointialueiden kanssa. Meillä
Etelä-Savossa Sähköistä perhekeskustoimintaa koordinoi Etelä-Savon hyvinvointialue ja sen käyttöönottoa edistetään Kestävän kasvun Eloisa
hankkeessa.

Voit vaikuttaa Sähköisen perhekeskuksen kehittämiseen antamalla palautetta joko sähköpostiin janita.jaaskelainen@etelasavonha.fi tai suoraan
Omaperheessä ja Omahelpperissä löytyviin palautelaatikoihin.Lisätietoa Sähköisestä perhekeskuksesta antaa asiantuntija Janita
Jääskeläinen, janita.jaaskelainen@etelasavonha.fi, 044 417 3114.

Avoimet kohtaamispaikat
Lapsiperheiden avoimissa kohtaamispaikoissa on avointa toimintaa,
vertaistukea sekä palveluiden jalkautumista. Kohtaamispaikkoihin ovat
tervetulleita kaikki lapsiperheet ja toiminta on maksutonta.
Perhekeskustoiminnan mukaisesti eri toimijat yhdessä järjestävät toimintaa.
Etelä-Savossa on tällä hetkellä viisi perhekeskustoiminnan mukaista avointa
kohtaamispaikkaa:
– Kangasniemi; Perhetupa
– Mikkeli; Kohtaamispaikka Koppa
– Mäntyharju; Puuhala
– Pieksämäki; Perheiden Hermanni
– Savonlinna; Avoin päiväkoti Tikantanssi

Eroauttaminen
Eron ensiapu laajeni koko Etelä-Savon alueelle etätapaamisen myötä! Eron ensiapupisteelle voit tulla, kun haluat keskustella omaan tai perheenjäsenesi
eropohdintaan liittyvistä asioista. Eron ensiapupisteellä tulet kuulluksi ja kohdatuksi nopeasti ja vaivattomasti. Sinua kohtaamassa eron
ensiapupisteellä on alan ammattilaisia Etelä-Savon perhekeskusverkostosta kuten Eloisalta, Mikkelin kaupungilta, Mikkelin Kriisikeskukselta, Mikkelin
tuomiokirkkoseurakunnan perheasiain neuvottelukeskukselta ja VIOLA ry:lta.
Eron ensiapupiste on avoinna parittomien viikkojen keskiviikkona klo 16-18. Voit tulla ilman ajanvarausta tai varata ajan live- tai etätapaamiseen
www.etelasavonha.fi/eronensiapu. Eron ensiapupiste on Varhaisen tuen pysäkillä, Mikkelin rautatieasemalla.

Etelä-Savon lapsiperheiden eroauttamisen palvelut on yhteen koottuna ero-oppaaseen. Päivitetyn ero-oppaan löydät Eloisan sivuilta
www.etelasavonha.fi/eronensiapu.

Seuranta ja arviointi
Perhekeskustoiminnan seuranta- ja arviointipaketti koostuu perheiden kyselystä, kuntakohtaisesta toimijoiden arviointikyselystä sekä
indikaattoritiedosta. Perheiden kysely toteutettiin loppuvuodesta 2023 ja vastauksia tuli huimat 763kpl! Toimijoiden kysely oli alkuvuodesta 2024.
Kokoamme parhaillaan vastauksia yhteen ja julkaisemme tuloksia kevään aikana. Perheiden kyselyn koonnin löydä
Perhekeskus – Eloisa (etelasavonha.fi)