Suoraan sisältöön

Etelä-Savon ELY-keskuskuksen yleistiedoksianto 24.7.2020

Kategoria: Kuulutukset

Yleistiedoksianto johdon sijoittamisesta yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueelle, 768-432-876-6 (Sulkava 5:1 – 5:2) Sulkava.

24.7.2020

YLEISTIEDOKSIANTO

Asia

Vesilain 2 luvun 5 a §:n mukainen ilmoitus johdon sijoittamiseksi yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueelle.
Hanke
Despro Engineering Oy suunnittelee yhteistyössä Elvera Oy:n kanssa uutta sähköverkkoa Järvi-Suomen Energia Oy:lle Sulkavan alueella. Työmaan yhteydessä vesistö alitetaan laskemalla kaapelia vesistön pohjaan kiinteistön 768-432-876-6 (Sulkava 5:1-5:2) alueella.

Asian käsittely

Vesilain 2 luvun 5 a §:n mukaan hankkeesta vastaavalla on oikeus sijoittaa valtaväylän tai puron alittava johto toisenkin vesialueelle, jos sen sijoittaminen ei edellytä lupaa vesilain nojalla, sijoittamisesta ei määrätä ympäristöluvassa eikä sijoittamisesta aiheudu vähäistä suurempaa haittaa alueen omistajalle. Hankkeesta vastaavan on ilmoitettava johdon sijoittamisesta ELY keskukselle ja vesialueen omistajalle 60 vuorokautta ennen toimienpiteen suorittamista. Yhteisen alueen järjestäytymättömälle osakaskunnalle ilmoitus voidaan toimittaa julkaisemalla tieto ilmoituksesta ELY-keskuksen ja kunnan verkkosivuilla.

Tiedoksiannon julkaisupäivä

24.7.2020
Ilmoituksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tiedoksiannon julkaisemisajankohdasta.

 

Nähtävilläpito

Tämä tiedoksianto on yleisesti nähtävillä 24.7 – 30.8.2020 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset > valitse aluevalinnasta EteläSavo

Tiedoksiannettavat asiakirjat saa pyydettäessä Etelä-Savon ELY-keskuksen kirjaamosta: kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi. Asian diaarinumero on ESAELY/692/2020

Lisätietoja

Vesitalousasiantuntija Jouni Liukkonen puh. 029 502 4222, sähköposti: jouni.liukkonen@ely-keskus.fi

Vesitaloussuunnittelija Hilma Ukkonen puh. 029 502 4065, sähköposti: hilma.ukkonen@ely-keskus.fi

ETELÄ-SAVON ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS Puhelin: 0295 024 000 Kirjaamo www.ely-keskus.fi PL 164, 50101 Mikkeli Y-tunnus 2296962-1 kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi

 

Tiedoksiannon pääset lukemaan liitteenä olevasta tiedostosta tai seuraavasta linkistä; Ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset >>

  • valitse aluevalinnasta Etelä-Savo

 

Liitetiedostona Tiedoksianto ESAELY/692/2020, 24.7.2020 ; Yleistiedoksianto Sulkava