Suoraan sisältöön

Etelä-Savon digitukiverkosto tarjoaa digiopastusta eri puolilla Etelä-Savoa

Kategoria: Ajankohtaista

Eteläsavolaiset digiopastusta tarjoavat toimijat ovat yhdistäneet voimansa Etelä-Savon digitukiverkostoksi. Verkosto kehittää alueella tarjottavaa digitukea ja järjestää digiopastusta ja -koulutusta eri aiheista. Verkoston toimijoita tavoittaa muun muassa tulevissa digitaitoviikon tapahtumissa.

Digitaitoviikolla 20.-26.5.2024 tapahtumia Etelä-Savossa

Valtakunnallista Digitaitoviikkoa vietetään 20.-26.5.2024. Viikon teemana on ”Suomi ikääntyy ja monimuotoistuu – digi tukee meitä kaikkia”. Etelä-Savon digitukiverkosto järjestää viikon aikana tapahtumia Pieksämäellä, Savonlinnassa ja Mikkelissä. Liikkuva palveluyksikkö “ReissuEllu” kiertää viikon aikana Etelä-Savon eri paikkakunnilla.

Viikon ohjelma on kokonaisuudessaan nähtävissä täällä: etelasavonha.fi/digitaitoviikko

Digiosaaminen on eteläsavolaisten yhteinen asia

Digituki perustuu aina asiakkaan tarpeisiin. Tukea on tarjolla eri ikäisille ja eri elämäntilanteissa oleville eteläsavolaisille myös digitaitoviikon ulkopuolellakin. Toiminnan tavoitteena on, että digituen tarve ja tarjonta kohtaavat jatkossa yhä paremmin.

  • Verkoston avulla tavoitamme laajemmin eteläsavolaiset digituen tarvitsijat. Erilaisilla digituen muodoilla, kuten liikkuvilla palveluilla pystymme tarjoamaan tukea myös pienemmillä paikkakunnilla, kertoo Esedun projektiasiantuntija Heikki Huttunen Liikkuva palveluyksikkö maaseudun hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäjänä -hankkeesta.

Vapaaehtoiset vertaisohjaajat eli digitutorit ovat keskeisessä roolissa digituen käytännön toteuttajina. Vertaisohjaajia toimii jo useilla paikkakunnilla, ja uudetkin vertaisohjaajat ovat tervetulleita mukaan. Digitukiverkosto tukee vertaisohjaajia esimerkiksi järjestämällä koulutuksia.

  • Digipalvelujen lisääntyessä on tärkeää, että niitä osataan myös käyttää. On hienoa, että Etelä-Savossa toimii monipuolinen eri toimijoiden verkosto, joka tarjoaa digitukea ja rohkaisee eteläsavolaisia asukkaita digipalvelujen käyttöön, kiteyttää Etelä-Savon hyvinvointialueen tietojärjestelmäasiantuntija Virva Hartonen.

Digitukiverkostossa on mukana monia Etelä-Savon alueen toimijoita, kuten oppilaitoksia, vapaaehtoistoimijoiden verkosto, kirjastoja, eri järjestöjä ja hankkeita, Etelä-Savon hyvinvointialue, sekä alueen kaupunkeja ja kuntia.

Etelä-Savon digiopastuspaikat löydät täältä: etelasavonha.fi/digituki