Suoraan sisältöön

AVI tiedottaa: kooste koronarajoitusten sisällöstä

Kategoria: Koronavirus

Avi tiedottaa:

Olemme koonneet yhteen syyskuuta koskevien kokoontumisrajoitusten keskeisen sisällön. Meille on tullut paljon kysymyksiä päätöksistämme, jotka teimme 24.8.2020. Myös julkisuudessa on ollut jonkin verran väärää tietoa koronarajoituksista. Tietoa koronarajoituksista on alla olevan lisäksi usein kysytyissä kysymyksissä.

 • Yksityistilaisuus, kuten syntymäpäiväjuhlat, häät tai yo-juhlat, ei ole yleisötilaisuus tai yleinen kokous. Kokoontumisrajoitukset eivät siis koske yksityistilaisuuksia. Jos yksityistilaisuus järjestetään ravintolassa, tilaisuudessa pitää huomioida ravintolatoiminnalle asetetut rajoitukset.
 • Syyskuussa voi järjestää kaiken kokoisia tapahtumia. Jos tapahtumaan osallistuu yli 50 henkilöä, järjestelyissä pitää noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön antamaa hygienia- ja turvallisuusohjetta (minedu.fi).
 • Ero elokuun ja syyskuun kokoontumisrajoitusten välillä:
  • Syyskuussa THL:n ja OKM:n ohjetta pitää noudattaa tapahtumissa, joissa on yli 50 osallistujaa.
  • Elokuussa THL:n ja OKM:n ohjetta on pitänyt noudattaa tapahtumissa, joissa on yli 500 osallistujaa. Lisäksi ohjetta on suositeltu noudatettavan tapahtumissa, joissa on 51-500 osallistujaa.
 • Yhteistä elokuun ja syyskuun kokoontumisrajoituksissa: Yli 500 henkilön tilaisuuksissa on voimassa samat rajoitukset eli tapahtumajärjestelyissä on noudatettava THL:n ja OKM:n ohjetta.
 • Ravintoloille asetetut rajoitukset: Ravintoloiden, baarien, yökerhojen ja kahviloiden toimintaa koskevat syyskuussa samat rajoitukset kuin elokuussa.
 • Tapahtumien valvonta: Aluehallintovirastolla ei ole toimivaltaa valvoa tapahtumia. Jos huomaat rajoitusten vastaisia puutteita tapahtumassa, puhu ensin järjestäjän kanssa. Jos se ei auta, ilmoita asiasta poliisille.
 • Ravintolatoiminnan valvonta: Aluehallintovirastot valvovat ravintoloiden toimintaa koronarajoitusten ja alkoholilain noudattamisen osalta.
 • Koronatestiin määrääminen:
  • Kunnilla on vastuu koronatestausten järjestämisestä alueellaan.
  • Aluehallintovirasto voi määrätä, että terveystarkastukseen, kuten koronatestiin, osallistuminen on pakollista, mutta määräys ei voi olla yleinen, esimerkiksi kaikkia lentomatkustajia koskeva. Aluehallintovirasto voi tehdä vain yksilöidyn määräyksen testiin osallistumisesta eli erillisen päätöksen jokaisen tutkittavan henkilön osalta.
 • Karanteeniin määrääminen: Kunnan tai kuntayhtymän tartuntataudeista vastaava lääkäri voi päättää henkilöiden karanteenista. Aluehallintovirasto ei voi tehdä sitä. Tarkempia tietoja on usein kysytyissä kysymyksissä: Usein kysytyt kysymykset / korona

Mikä taho vastaa rajoituksista?

Aluehallintovirastot tekevät määräykset seuraavista asioista:

 • Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoitukset
 • Koulujen ja yleisten tilojen sulkeminen koko toiminta-alueellaan tai usean kunnan alueella

Eduskunta päättää lainsäädännön kautta seuraavista asioista:

 • Ravintolatoiminnan rajoitukset
 • Valmiuslain käyttö

Hallituksen toimivaltaan kuuluvia asioita: 

 • Jos eduskunta on hyväksynyt valmiuslain käyttöönoton, hallitus voi itsenäisesti tehdä päätöksiä yhteiskunnan toimintojen sulkemisesta.
 • Matkustusrajoitukset
 • Erilaiset suositukset

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on itsenäinen asiantuntija- ja tutkimuslaitos.

 • THL ohjaa ja tukee kuntien, sairaanhoitopiirien ja aluehallintovirastojen työtä tartuntatautien torjunnassa. THL tutkii tartuntatauteja ja arvioi tartuntatautiuhkia.
 • THL tiedottaa näistä asioista ja antaa ohjeita ja suosituksia tartunnan välttämiseksi ja leviämisen ehkäisemiseksi. Näistä esimerkkejä ovat maskisuositus sekä hygienia- ja turvallisuusohje.

Kunnassa voidaan

 • asettaa koronarajoituksia, jotka ovat alueellisia rajoituksia tiukemmat
 • sulkea yleisiä tiloja sekä opetuksen ja varhaiskasvatuksen tiloja kunnan alueella
 • antaa suosituksia, jotka koskevat toimintaa kunnan alueella
 • määrätä henkilöitä karanteeniin tartuntataudeista vastaavan lääkärin päätöksellä.

Ministeriöiden vastuut