Suoraan sisältöön

AVI: Itä-Suomen kokoontumisrajoitukset jatkuvat – yli 20 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty edelleen

Kategoria: Koronavirus

Itä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärän rajoittamista. Yli 20 henkilön yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäminen on edelleen kielletty Itä-Suomen alueella 22.3.2021 saakka.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 12.2.2021 tehnyt päätöksen, jonka mukaan yli kahdenkymmenen (20) hengen yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäminen on kielletty. Päätös on voimassa koko Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella eli Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntien kunnissa. Määräys on voimassa 22.3.2021 saakka.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu alle kaksikymmentä (20) henkilöä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 (päivitetty 11.2.2021) antamaa ohjetta.

Rajoituspäätöksessä huomioitu kansallinen viranomaisohjaus

Aluehallintovirasto on päätöstä tehdessään ottanut huomioon valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisen ja sosiaali- ja terveysministeriön päivittämän hybridistrategian toteuttamissuunnitelman tammi-toukokuun 2021 ajalle sekä toimintasuunnitelmaan tammikuun lopussa 2021 tehdyt täydennykset. Lisäksi on otettu huomioon Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntijalausunto sekä ajantasainen tilannearvio. Päätös noudattaa myös Euroopan tautienehkäisy ja -valvontakeskuksen tuoreen tilannearvion mukaista linjausta kokoontumisrajoituksiin liittyen.

Tilannearviointi tiiviissä yhteistyössä sairaanhoitopiirien yhteistyöryhmien kanssa

Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen sairaanhoitopiirit ovat syyskuussa 2020 perustaneet alueelliset covid-19-yhteistyöryhmät sosiaali- ja terveysministeriön toimintasuunnitelman mukaisesti. Yhteistyöryhmien tilannearvioissa otetaan epidemiatilanteen lisäksi huomioon tartunnan torjuntatoimenpiteiden kokonaisvaikutuksia.

Itä-Suomessa on kuluvan talven aikana esiintynyt useita tautiryppäitä ja joidenkin maakuntien alueilla ollaan tai on oltu jo kiihtymis- tai leviämisvaiheessa. Itä-Suomen aluehallintovirasto on saanut alueensa sairaanhoitopiirien covid-19-yhteistyöryhmiltä kokonaisarviot kunkin sairaanhoitopiirin covid-19-tilannekuvasta sekä alueiden esittämät näkemykset epidemian hillitsemiseksi tarvittavista rajoitustoimenpiteistä. Myös sairaanhoitopiirien yhteistyöryhmien arviointien mukaan aluehallintoviraston nykyisiä rajoituksia on syytä jatkaa.

Heikko tilanne heijastuu myös Itä-Suomeen – kokoontumisiin liittyvät riskit ovat suuret

Suomessa covid-19-epidemiatilanne on edelleen epävakaa ja useilla paikkakunnilla esiintyy sekä merkittäviä tautiryppäitä että yksittäisiä tartuntoja. Aluehallintoviraston arvion mukaan paitsi alueen epidemiologinen tilanne ja todetut tartunnat, myös erityisesti uuteen koronavirusmuunnokseen liittyvät riskit ja taudin leviämisen estämisen ennakointi ovat nyt tärkeitä. Koko valtakunnan heikko tilanne heijastuu kaikille alueille. Myös alkava talvilomakausi lisää epidemian leviämisen riskiä.

Kokoontumisiin liittyvät riskit ovat suuret ja rajoitusmääräys on välttämätön tartuntataudin leviämisen estämiseksi Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueella. Jos epidemiologinen tilanne muuttuu, aluehallintovirasto arvioi tätä kokoontumisia koskevaa rajoituspäätöstä uudestaan.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös pdf 582kB >>  (pdf)

Rajoituksista on hyötyä vain, jos niitä vastuullisesti noudatetaan

On tärkeää, että kaikki suhtautuvat vakavasti ja vastuullisesti kokoontumisrajoituksiin ja noudattavat annettuja viranomaismääräyksiä ja ohjeita. Vain vastuullisella toiminnalla ja määräysten noudattamisella voimme yhdessä pitää huolen siitä, että tartuntatautitilanne ei pahene. Rokottaminen on saatu käyntiin, mutta se ei vielä poista tarvetta noudattaa annettuja hygienia- ja turvallisuusohjeita.

Muistetaan edelleen #5valttia ja vietetään turvallinen talviloma ilman turhaa matkustamista ja ylimääräisiä lähikontakteja:

1. Jos saat oireita, mene koronatestiin ja pysy muuten kotona.
2. Pidä yli 2 metrin turvaväli.
3. Pese kädet, yski hihaan.
4. Käytä kasvomaskia.
5. Lataa Koronavilkku-sovellus.

Pidetään huolta toisistamme, aloitetaan itsestämme.

Lisää tietoa

Ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä,  (minedu.fi)

Itä-Suomen alueen sairaanhoitopiirien verkkosivut koronaviruksesta:
Etelä-Savo – Essote,  | Itä-Savo – Sosteri, Pohjois-Karjala – Siun sote, Pohjois-Savo – KYS,

Yleistiedoksiannot (päätökset) aluehallintovirastojen verkkosivuilla

Mitä yleisötilaisuuksia, kokoontumisia ja toimintaa aluehallintovirastojen antamat määräykset koskevat?

Kaikki avi.fi-sivuston kysymykset koronasta ja yleisötilaisuuksien järjestämisestä

Aluehallintoviraston koronaneuvonta tapahtumanjärjestäjille (ma-pe klo 8-11.30 ja 12.30-16): p. 0295 016 666, koronainfo@avi.fi