Suoraan sisältöön

Vesihuollon asiakkaat

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
16.10.2020

1. Rekisterin nimi

Vesihuollon asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Sulkavan kunta
Sulkavan Palvelut Oy (y-tunnus 2161818-4)
Kauppatie 1, 58700 Sulkava

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Tekninen sihteeri
Kauppatie 1, 58700 Sulkava
p. 044 417 5241

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Sulkavan kunnan tietosuojavastaava
tietosuojavastaavasavonlinna.fi
p. 044 417 4040

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Sulkavan Palvelut Oy:n vesi- ja viemärilaitoksen asiakaspalvelu sekä liittymäsopimusten ja laskutuksen hallinta.

Henkilötiedon käsittelyn oikeusperuste on lakisääteisen tehtävän toteuttaminen.

Keskeinen lainsäädäntö:
Vesihuoltolaki (119/2001)
Lakivesihuoltolain muuttamisesta (681/2014))

6. Rekisterin tietosisältö

  • Asiakastiedot: henkilötiedot, henkilö-/y-tunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite
  • Kiinteistötiedot: kiinteistön osoite, kiinteistötunnus
  • Laskutustiedot: laskutusosoite, verkkolaskutiedot, suoramaksutiedot

7. Henkilötietojen tietolähteet

  • Liittyjä ja pankki

8. Henkilötietojen käsittelijät

Sulkavan kunnan ja ostopalvelu -sopimukseen perustuvan yhtiön työntekijät, joilla on työtehtävien/asiakassuhteen mukaiset oikeudet henkilötietoihin.

Käsittelijöinä toimivat myös sopimuksen mukaisen tietojärjestelmätoimittajan edustajat.

9. Henkilötietojen luovutukset

Laskutustiedosto toimitetaan sopimuspohjaisen palveluntuottajan tulostuspalveluun sähköisesti laskujen tulostusta ja postitusta varten ja tilitoimistoon kirjanpitoa varten

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin sisältyvät tiedot säilytetään kunnan tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti, joko pysyvästi tai määräajan.

Säilytysajan perusteena on:
Kansallisarkiston määräykset
Kuntaliiton suositukset

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Rekisteriä ylläpidetään Vesikanta Plus –asiakastietojärjestelmässä ja laskutuksessa käytetään Kultalinkkiä.

Ohjelmaan kirjautuminen edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Tietoja saa katsoa ja käyttää ainoastaan työtehtävien hoitoa varten.

Rekisterin suojaus toteutetaan rajoittamalla tietojärjestelmän käyttöoikeuksia, toteuttamalla asianmukaiset päivitykset sekä toteuttamalla verkkoteknisiä ja laitesijoitteluun liittyviä teknisiä
suojaustoimia.

Rekisterinpitäjä ja ohjelmistotoimittaja hoitaa rekisterin ja siihen sisältyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti niin, että rekisteri säilyy teknisesti eheänä ja luotettavana.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa.