Suoraan sisältöön

Venepaikat

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
15.10.2020

1. Rekisterin nimi

Venepaikkarekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Sulkavan kunta (y-tunnus 0167265-0)
Kunnanhallitus
Kauppatie 1, 58700 Sulkava

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Toimistosihteeri
Kauppatie 1, 58700 Sulkava
p. 044 417 5213

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Sulkavan kunnan tietosuojavastaava
tietosuojavastaavasavonlinna.fi
p. 044 417 4040

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Sulkavan kunnan venepaikkojen varausjärjestelmän ylläpitäminen ja laskutustietojen kerääminen

Henkilötiedon käsittelyn oikeusperuste on yleinen etu ja julkisen vallan käyttäminen.

Keskeinen lainsäädäntö:
Julkisuuslaki (621/1999, 24§)
Kuntalaki (410/2015)

6. Rekisterin tietosisältö

Venepaikan sijainti sekä asiakastiedot (nimi, yhteystiedot, henkilötunnus, sähköpostiosoite).

7. Henkilötietojen tietolähteet

Tiedot saadaan asiakkaalta.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Sulkavan kunnan työntekijät, joilla työtehtävien/asiakassuhteen mukaiset oikeudet rekisterin tietoihin.

9. Henkilötietojen luovutukset

Rekisterin tietoja luovutetaan vain asiakkaalle itselleen ja asiakkaan suostumuksella ulkopuolisille.

Tietoja ei luovuteta suoramainontaan, puhelinmyyntiin, osoitepalveluun eikä markkina- ja mielipidetutkimuksiin.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin sisältyvät tiedot säilytetään venepaikkasopimuksen ajan ja laskutustiedot siihen saakka, kun maksut suoritettu.

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Varaustiedot Excel-tiedostossa ja laskutustiedot laskutusohjelmassa, joihin kumpaankin käyttöoikeudet rajattu työtehtävien mukaan.

Rekisterin suojaus toteutetaan rajoittamalla rekisterin käyttöoikeuksia, toteuttamalla asianmukaiset päivitykset sekä toteuttamalla verkkoteknisiä ja laitesijoitteluun liittyviä teknisiä suojaustoimia.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa.