Suoraan sisältöön

Kohdeavustukset

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
13.10.2020

1. Rekisterin nimi

Taloushallinnon palvelut.

2. Rekisterinpitäjä

Sulkavan kunta (y-tunnus 0167265-0)
Kunnanhallitus
Kauppatie 1, 58700 Sulkava

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Hallintopäällikkö
Kauppatie 1, 58700 Sulkava
p. 044 417 5201

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Sulkavan kunnan tietosuojavastaava
tietosuojavastaavasavonlinna.fi
p. 044 417 4040

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Kohdeavustusasiakirjojen ja prosessin (mm. lastensuojelun sekä vanhusten- ja vammaishuoltoon liittyvän toiminnan avustukset, liikunta- ja kulttuuriavustukset sekä kotikuntastipendit) hallinnointi (hakemukset, päätökset ja avustusten maksaminen).

Henkilötiedon käsittelyn oikeusperuste on julkinen ja yleinen etu

Keskeinen lainsäädäntö:
Kuntalaki (410/2015)
Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019)

6. Rekisterin tietosisältö

Hakijan perus- ja yhteystiedot (nimi, syntymäaika, osoite, sähköposti, puhelinnumero), koulutus, arvo tai ammatti, verotuskunta sekä pankkitilin numero.

7. Henkilötietojen tietolähteet

Hakijalta itseltään apurahalomakkeella/-hakemuksella.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Sulkavan kunnan työntekijät, joilla työtehtävien mukaiset käyttöoikeudet rekisteritietoihin.

9. Henkilötietojen luovutukset

Pääsääntöisesti tietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän ulkopuolisille tahoille. Jos avustus perustuu erilliseen ulkopuoliseen rahoitukseen, niin henkilötietojen luovuttaminen rahoittajalle valvonnan toteuttamiseksi on mahdollista.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin sisältyvät tiedot säilytetään kunnan arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti, tai niin kauan kun mahdollinen ulkopuolinen rahoittaja edellyttää.

Säilytysajan perusteena on:
Kuntaliiton suositukset
Mahdolliset rahoittajan ohjeet

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Rekistereitä hallinnoidaan Office-työkaluilla verkkoteknisesti suojatussa ympäristössä tai asianhallintajärjestelmässä, joihin on käyttöoikeudet työtehtävien mukaisesti.

Rekisterin suojaus toteutetaan rajoittamalla rekisterin käyttöoikeuksia työtehtävän mukaisesti, toteuttamalla asianmukaiset päivitykset sekä toteuttamalla verkkoteknisiä ja laitesijoitteluun liittyviä
teknisiä suojaustoimia.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Aineisto sijaitsee lukituissa tiloissa ja aineistoa saa käsitellä vain henkilöt, joilla työtehtävien mukainen oikeutus tiedonkäsittelyyn.