Suoraan sisältöön

Jätehuollon asiakaat

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
16.10.2020

1. Rekisterin nimi

Jätehuollon asiakashallinta

2. Rekisterinpitäjä

Sulkavan kunta
Sulkavan Palvelut Oy (y-tunnus 2161818-4)
Kauppatie 1, 58700 Sulkava

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Tekninen sihteeri
Kauppatie 1, 58700 Sulkava
p. 044 417 5241

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Sulkavan kunnan tietosuojavastaava
tietosuojavastaavasavonlinna.fi
p. 044 417 4040

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Sulkavan Palvelut Oy:n jätehuollon asiakaspalvelu. Rekisterin asiakastietoja päivitetään vuosittain ennen laskutusta. Rekisteriin viedään kiinteistökauppojen johdosta tai muun asiakkaan ilmoittaman syyn johdosta uudet omistajatiedot.

Henkilötiedon käsittelyn oikeus perustuu lainsäädäntöön.

Keskeinen lainsäädäntö:
Jätelaki (626/2011)
Kunnallinen jätehuoltomääräys
Laki jätelain muuttamisesta (445/2018)

6. Rekisterin tietosisältö

 • henkilötiedot
 • kiinteistötunnus
 • kiinteistön osoite ja laskutusosoite
 • henkilö-/y-tunnus
 • puhelinnumero
 • sähköpostiosoite

7. Henkilötietojen tietolähteet

 • Asiakas
 • RL-Palvelut Oy / Sulkavan jätehuolto
 • Kuntaan toimitetut kauppakirja

8. Henkilötietojen käsittelijät

 • Sulkavan kunnan ja ostopalvelu -sopimukseen perustuvan yhtiön työntekijät, joilla on työtehtävien/asiakassuhteen mukaiset oikeudet henkilötietoihin.
 • Kirjanpitoa toteuttava sopimuksen mukainen toimittaja.
 • Käsittelijöinä toimivat myös sopimuksen mukaisen tietojärjestelmätoimittajan edustajat.

9. Henkilötietojen luovutukset

Laskutustiedosto toimitetaan sopimuspohjaisen palveluntuottajan tulostuspalveluun sähköpostitse laskujen tulostusta ja postitusta varten ja tilitoimistoon kirjanpitoa varten.

Tietoja ei luovuteta suoramainontaan, puhelinmyyntiin, osoitepalveluun eikä markkina- ja mielipidetutkimuksiin

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin sisältyvät tiedot säilytetään kunnan tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti, joko pysyvästi tai määräajan.

Säilytysajan perusteena on:
Kansallisarkiston ohjeistus
Kuntaliiton suositukset

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Rekisterin hallinnassa käytetään Jätekanta -ohjelmistoa.

Ohjelmaan kirjautuminen edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Tietoja saa katsoa ja käyttää ainoastaan työtehtävien hoitoa varten.

Rekisterin suojaus toteutetaan rajoittamalla tietojärjestelmän käyttöoikeuksia, toteuttamalla asianmukaiset päivitykset sekä toteuttamalla verkkoteknisiä ja laitesijoitteluun liittyviä teknisiä suojaustoimia.

Rekisterinpitäjä ja ohjelmistotoimittaja hoitaa rekisterin ja siihen sisältyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti niin, että rekisteri säilyy teknisesti eheänä ja luotettavana.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa.