Suoraan sisältöön

AIKU – Aikuisten ohjaustoiminnan konseptointi ja mallintaminen Etelä-Savossa

Kategoria: Ajankohtaista

Mistä on kyse?

AIKU-hankkeen tavoitteena on selvittää edellytyksiä maakunnalliselle verkostomaisesti toimivalle aikuisten koulutukseen ohjauksen palveluohjausmallille, lue lisää seuraavasta tiedotteesta; AIKU-tiedote 1.

Teemme lähtötilanteen selvityksen aikuisten koulutukseen ohjauksesta ja kehittämistarpeista Etelä-Savossa. Toteutamme asiakaslähtöisen kyselyn, joka suunnataan maakunnan kaikille yli 25-vuotiaille aikuisille, joilla on tarvetta osaamisen kehittämiseen.

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat työlliset ja työttömät, jotka ovat hakeutumassa koulutukseen, vaihtamassa ammattia tai tarvitsevat ammatillisen osaamisen päivittämistä. Kohderyhmä on laaja, sisältäen myös osatyökykyiset ja maahanmuuttajat.

Kyselyllä keräämme asiakkaiden kokemuksia sekä koulutusneuvonnan tarpeita. Aineiston kerääminen selvitystä varten tapahtuu kolmivaiheisesti:

  1. Ensimmäisessä vaiheessa keräämme tietoa asiakkaiden kokemuksista, tarpeista ja toiveista koulutusneuvonnalle (kevät-kesä 2020).
  2. Toisessa vaiheessa laajennamme selvitystä kysyen viranomaisten ja muiden asiakastyön toimijoiden kokemuksia, tarpeita ja toiveita koulutusneuvonnan yhteiselle kehittämiselle (alkusyksy 2020). Tässä pohjana toimii asiakkaiden kyselyn teemat ja tulokset. Kutsu tulee myös teidän organisaatioonne.
  3. Kolmannessa vaiheessa haastattelemme vielä eri organisaatioiden johtajia heidän näkemyksistään yhteistyön kehittämisen tarpeista. Haastattelut tapahtuvat edellä mainitun aineiston pohjalta (loppusyksy 2020). Selvityksen raportti valmistuu joulukuussa 2020 ja se toimitetaan teille sen jälkeen.

Kysely toteutetaan anonyymisti ja siihen vastaaminen on vapaaehtoista. Kyselystä saatua aineistoa säilytetään Etelä-Savon ammattiopistossa ja siitä vastaa AIKU-hankkeen projektipäällikkö Minna Hallikainen. Selvitys toteutetaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) periaatteita seuraten.

Pääset vastaamaan kyselyyn seuraavan linkin kautta; Saate vastaajille AIKU asiakaskysely (003)

 

Lämmin kiitos yhteistyöstä!

Ystävällisin terveisin AIKU-hankkeen henkilöstö

Minna Hallikainen, projektipäällikkö minna.hallikainen@esedu.fi p. 044 7115640 Hirvensalmi, Juva, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala

Mari Honkonen, hanketyöntekijä mari.honkonen@seurakuntaopisto.fi p. 040 358 4707 Kangasniemi, Pieksämäki

Timo Häkkinen, projektiasiantuntija timo.hakkinen@esedu.fi p. 044 7115 718 Hirvensalmi, Juva, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala

Hanna Nygren, hanketoimija hanna.nygren@samiedu.fi p. 050 461 4576 Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna, Sulkava
AIKU – Aikuisten ohjaustoiminnan konseptointi ja mallintaminen Etelä-Savossa -hanketta toteuttavat Etelä-Savon ammattiopisto, Ammattiopisto SAMIedu ja Seurakuntaopisto. Hanketta rahoittavat Etelä-Savon ELY-keskus ja Euroopan Sosiaalirahasto