Suoraan sisältöön

Kesätyöseteli 2022

Kesätyöseteli on työnantajalle maksettava tuki sulkavalaisen nuoren palkkaamiseen kesätöihin.
Sulkavan kunta haluaa tukea yrityksiä/yhdistyksiä, maksamalla tukea työnantajille, jotta he palkkaisivat sulkavalaisia (tai Sulkavalla koulunsa käyviä/käyneitä) nuoria kesätöihin, antaen samalla nuorelle arvokasta työkokemusta tulevaisuutta varten.

 

Työntekijä

Vuosina 2004 – 2007 syntyneet nuoret

Sulkavan kunnan kesätyöseteli annetaan em. vuosina syntyneille nuorille, jotka ovat sulkavalaisia tai Sulkavalla koulua käyviä/käyneitä.
Kesätyösetelin arvo on 250 euroa ja se on tukea työnantajalle sinun palkkaamiseksi.

Setelin avulla voit hakea kesätöitä kesäkaudelle 1.5.-30.9.2022. Työnantajana voivat toimia yritykset, yksityiset tai kolmannen sektorin toimijat (yhdistykset). Seteli ei käy kunnan tai seurakunnan kesätöihin.
Kunnalle työllistyvä nuori ei ole oikeutettu kesätyöseteliin.

Kesäsetelityö kestää vähintään kaksi viikkoa ja työaika on 30 tuntia viikossa tai yhteensä 60 tuntia kesäkauden aikana.

Mistä kesätyösetelin saa?

Kesätyöseteli haetaan sähköisen haun kautta tästä linkistä: kesätyösetelin haku
Seteli on henkilökohtainen ja sitä voi käyttää vain yhden kerran kesällä 2022.

Työnantaja

Solmi nuoren työntekijän kanssa kirjallinen työsopimus.
Työntekijälle maksetaan työehtosopimuksen mukaista koululaisen/kesätyöntekijän palkkaa. Ellei työehtosopimusta ole, palkan tulee olla vähintään 370 euroa kymmeneltä työpäivältä.
Työnantaja huolehtii myös työtodistuksen antamisesta työntekijälle työsuhteen päätyttyä.

Laki nuoresta työntekijästä https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930998

Ohje työnantajana toimimisesta https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/yritys_tyonantajana/

Yleinen työsopimus https://www.nurmijarvi.fi/wp-content/uploads/2020/02/tyosopimuspohja_YLEINEN.pdf

Kesätyösetelin maksatus

Työnantaja: hae setelin maksatusta tästä linkistä avautuvalla sähköisellä hakemuksella. Liitteeksi tarvitaan työsopimus ja palkanmaksukuitit.
Korvausta maksetaan 31.8. alkaen.
Huom! Kesätyösetelien maksatus tulee hakea 31.10.2022 mennessä.