Suoraan sisältöön

Kesätyöseteli 2021

Kesätyöseteli on työnantajalle maksettava tuki sulkavalaisen nuoren palkkaamiseen kesätöihin.
Sulkavan kunta haluaa tukea yrityksiä/yhdistyksiä, maksamalla tukea työnantajille, jotta he palkkaisivat sulkavalaisia (tai Sulkavalla koulunsa käyviä/käyneitä) nuoria kesätöihin, antaen samalla nuorelle arvokasta työkokemusta tulevaisuutta varten.

 

Kesätyösetelin maksatus

Hae setelin maksatusta sähköisellä lomakkeella LOMAKE TÄSSÄ. Liitteeksi tarvitaan työsopimus ja palkanmaksukuitit.
Korvausta maksetaan 31.8. alkaen.
Huom! Kesätyösetelien maksatus tulee hakea 31.10.2021 mennessä.

Työntekijä

Vuosina 2003 – 2006 syntyneet nuoret

Sulkavan kunnan kesätyöseteli annetaan em. vuosina syntyneille nuorille, jotka ovat sulkavalaisia tai Sulkavalla koulua käyviä/käyneitä.
Kesätyösetelin arvo on 250 euroa ja se on tukea työnantajalle sinun palkkaamiseksi.

Setelin avulla voit hakea kesätöitä kesäkaudelle 1.5.-30.9.2021. Työnantajana voivat toimia yritykset, yksityiset tai kolmannen sektorin toimijat (yhdistykset). Seteli ei käy kunnan tai seurakunnan kesätöihin.

Kesäsetelityö kestää vähintään kaksi viikkoa ja työaika on 30 tuntia viikossa tai yhteensä 60 tuntia kesäkauden aikana.

Mistä kesätyösetelin saa?

Kesätyöseteli haetaan sähköisen haun kautta tästä linkistä: kesätyösetelin haku
Seteli on henkilökohtainen ja sitä voi käyttää vain yhden kerran kesällä 2021.

Työnantaja

Solmi nuoren työntekijän kanssa työsopimus.
Työntekijälle maksetaan työehtosopimuksen mukaista koululaisen/kesätyöntekijän palkkaa. Ellei työehtosopimusta ole, palkan tulee olla vähintään 365 euroa kymmeneltä työpäivältä.

Laki nuoresta työntekijästä https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1993/19930998

Ohje työnantajana toimimisesta https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/yritys_tyonantajana/

Yleinen työsopimus https://www.nurmijarvi.fi/wp-content/uploads/2020/02/tyosopimuspohja_YLEINEN.pdf