Suoraan sisältöön

Yleistiedoksianto ajoneuvon siirtoa koskevassa asiassa

Kategoria: Ajankohtaista

Ajoneuvon siirrosta annetun lain (SiirtL, 1508/2019) 10 §:n mukaan on siirtopäätös annettava tiedoksi yleistiedoksiantona, jos omistaja tai tämän osoite ei ole tiedossa. Siirtopäätös on saatavilla 30 vuorokauden ajan tiedoksiannosta.

Sulkavan kunta on siirtänyt Volkswagen Golf merkkisen ajoneuvon rekisteritunnuksella EST 173 TKY kunnan varastoon. Ajoneuvo on väriltään harmaa ja vuosimallia 2004. Siirtopäätös on nähtävillä ympäristösihteerin tiloissa, osoitteessa Poikkitie 2, 58900 Rantasalmi. Päätös on myös nähtävillä Sulkavan kunnan verkkosivuilla.

Ajoneuvon siirtoa tai siirtokustannusten korvausta koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa tiedoksisaannista.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.

Tämä yleistiedoksianto on julkaistu 14.03.2023 ja pidetään nähtävillä 14.03–20.04.2023

Päätökseen liittyvät asiakirjapyynnöt ja lisätiedot:

Ympäristösihteeri
Päivi Yli-Kovero
050 470 5080
paivi.yli-koverorantasalmi.fi

Liite: Viranhaltijapäätös ajoneuvon siirtämisestä varastoon (pdf)