Suoraan sisältöön

Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoitukset jatkuvat Itä-Suomen alueella

Kategoria: Koronavirus

Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten rajoitukset jatkuvat Itä-Suomen alueella.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntien alueilla Itä-Suomen aluehallintovirasto kieltää yli kuuden (6) henkilön yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestämisen sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa. Mainituissa tiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään kuusi henkilöä, jos turvallisuus niissä voidaan varmistaa (katso liite 1).

Turvallisuus voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ja 22.2.2021 päivittämää ohjetta. Päivitetyissä ohjeissa on kuvattu 22.2.2021 voimaan tulleen tartuntatautilain 58 c §:n mukaiset lakisääteiset velvollisuudet, jotka koskevat tilaisuuksien ja kokousten järjestämisestä vastaavaa. (Liite 1)

Määräykset ovat voimassa ajalla 23.4 – 22.5.2021.

Teksti aluehallintoviraston tiedotteesta, joka luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa; https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69906648 >>

Liitteet

Ohje yleisötilaisuuksiin yleisiin kokoontumisiin ja julkisten tilojen käyttöön 21.9.2020(2) (pdf)

Mitä yleisötilaisuuksia, kokoontumisia ja toimintaa aluehallintovirastojen antamat määräykset koskevat? (Avi.fi) >>