Valtuuston kokous 26.8.2019 klo 15.00

Kategoria: Kuulutukset

KUULUTUS
Sulkavan kunnanvaltuuston kokous pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 26. päivänä elokuuta 2019 alkaen klo 15.00.

1 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjantarkastus

3 § Sulkavan Päiväkeskus Ilonan vesikaton uusiminen

4 § Kuntatodistusohjelman nimellisarvon nostaminen

5 § Investointimäärärahan muutos osakkeiden hankkimiseksi

6 § Attendo Kuntaturva Oy:n ehdotus sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelusopimuksen vuosihinnan muutoksesta

7 § Äänestysaluejaotuksen muuttamisen ilmoittaminen maistraatille

8 § Valtuuston työjärjestyksen 5 §:n mukaiset asiat

9 § Kokouksen päättäminen

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä hallintotoimistossa 27. päivänä elokuuta 2019

Sulkava 19.8.2019 Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Eetu Nissinen