Valtuuston kokous 23.4.2019

Kategoria: Kuulutukset

KUULUTUS

Sulkavan kunnanvaltuuston kokous pidetään valtuuston kokoushuoneessa tiistaina 23. päivänä huhtikuuta 2019 alkaen klo 16.00.

1 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjantarkastus

3 § Kuumienkivien alueen tonttihinnoittelu vuonna 2019 ja tonttien vuokraus

4 § Sulkavan kunnan osallistuminen Saimaan alueen ja Järvi-Suomen Peruskirjaan (Finnish Lakeland Statement) – sitoutuminen ja allekirjoittaminen

5 § Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purku

6 § Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän perussopimuksen muutokset

7 § Kunnanhallituksen tulosalueen toimintakatteen ylitys vuoden 2018 tilinpäätöksessä

8 § Valtuuston työjärjestyksen 5 §:n mukaiset asiat

9 § Kokouksen päättäminen

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävil­lä hallintotoimistossa 24. päivänä huhtikuuta 2019

Sulkava 15.4.2019                  Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Hannu Auvinen