Kunnanvaltuuston kokous

Kategoria: Kuulutukset

pe 14.12.2018 klo 10.00

KUULUTUS

Sulkavan kunnanvaltuuston kokous pidetään valtuuston kokoushuoneessa perjantaina 14. päivänä joulukuuta 2018 alkaen klo 10.00.

1 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

2 § Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjantarkastus

3 § Sidonnaisuusrekisterin päivitys

4 § Talousarvion toteuma 31.10.2018, tilinpäätösennuste ja kunnallisveron tuloarvion muutos

5 § Elinvoimastrategian toimeenpanosuunnitelma

6 § Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021

7 § Valtuuston työjärjestyksen 5 §:n mukaiset asiat

8 § Kokouksen päättäminen

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävil­lä hallintotoimistossa 17. päivänä joulukuuta 2018

Sulkava 5.12.2018                Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Hannu Auvinen