Suoraan sisältöön

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kuulutus

Kategoria: Kuulutukset

KUULUTUS
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelynturvallisuudesta annetun lain (390/2005) nojalla lupahakemuksen
Hakija: Juho Hämäläinen (Y-tunnus 3104179-6)
Diaarinumero 251/31/2021
Sijainti: Telakanava, Sulkava
Kuvaus hakemuksen mukaisesta toiminnasta
Louhintaräjähteiden pysyvä varastointi
Mielipiteet ja muistutukset
Mielipiteet ja muistutukset hakemuksesta voi lähettää viimeistään 29.5.2021 diaarinumero mainiten Tukesiin, osoitteeseen Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere tai sähköisesti kirjaamo@tukes.fi
Hakemuksen nähtävillä olo
Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä 21.4.2021 – 21.5.2021 välisen ajan Tukesin verkkosivuilla https://tukes.fi/paatokset-ja-kuulutukset/kemikaalien-ja-kaasujen-teollinen-kasittely.
Tukes
Lisätietoja: timo.kukkola (at) tukes.fi

Turvallisuus- ja Helsinki Tampere Rovaniemi Vaihde 029 505 2000
kemikaalivirasto PL 66 (Opastinsilta 12 B) Yliopistonkatu 38 Valtakatu 2 www.tukes.fi
00521 Helsinki 33100 Tampere 96100 Rovaniemi kirjaamo@tukes.fi
Y-tunnus 1021277-9