Suoraan sisältöön

Tiedote sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulain muutoksista 1.7.2021 alkaen

Kategoria: Ajankohtaista

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin on tehty muutoksia, jotka tulevat voimaan 1.7.2021 alkaen.

Tehdyillä muutoksilla halutaan edistää terveyden tasa-arvoa ja hoidon saatavuutta. Asiakasmaksulain muutoksilla laajennetaan terveyspalvelujen maksuttomuutta sekä kohtuullistetaan maksuja. Maksukattoon lasketaan jatkossa mukaan aiempaa enemmän palveluja, kuten suun terveydenhuollon käynti- ja toimenpidemaksut sekä tilapäisen kotisairaanhoidon maksut. Jatkossa maksukattoa kerryttävät myös asiakasmaksut, joiden suorittamiseen on myönnetty toimeentulotukea.

Maksukatto säilyy 683 eurossa. Asiakkaan pitää edelleen seurata itse maksukaton täyttymistä. Uutta laissa on se, että asiakasmaksua koskevasta laskusta tulee käydä ilmi, kerryttääkö maksu maksukattoa. Maksukaton osalta uudistus tulee voiman 1.1.2022.

Laki sisältää jatkossa myös pitkäaikaisten sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen asumispalvelujen maksut. Palveluasumisen maksuissa sovelletaan jatkossa kahdenlaisia maksuperusteita:

  • tavallisessa palveluasumisessa maksut määräytyvät kuten jatkuvan ja säännöllisen kotiin annettavan palvelun maksuissa,
  • ympärivuorokautisessa palveluasumisessa (ns. tehostetussa palveluasumisessa) maksut puolestaan määräytyvät pitkälti samalla tavalla kuin pitkäaikaisessa laitoshoidossa tai pitkäaikaisessa perhehoidossa.

Jatkossa jatkuvan ja säännöllisen kotiin annettavan palvelun enimmäismaksuprosentit määräytyvät nykyistä tarkemmin tuntien mukaan.

Asiakkaan oikeusturvaa edistetään ja varmistetaan laissa eri tavoin. Lakiin on mm. täsmennetty maksuja koskevan laskun ja päätöksen sisältövaatimuksia sekä muutoksenhakua koskevaa sääntelyä.

Vammaispalvelujen maksuihin ei ole tullut muutoksia. Myöskään asiakasmaksulain yleisperiaatteisiin ei ole tehty muutoksia.

Peruspalvelulautakunta on hyväksynyt 2.6.2021 Sulkavan kunnan sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen. Asiakirja liitteenä alla ja kunnan nettisivuilta, osoitteessa https://sulkava.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/.

Liite

Sulkavan sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen. pdf