Suoraan sisältöön

Päivitetty tiedote tiistai 16.2.2021 klo 12: Mekaaninen tukos jätevedenpumppaamolla

Kategoria: Ajankohtaista

Järvi-Saimaan Palvelut Oy tiedotti tiistaina 9.2.2021 tukoksesta jätevesiverkostossa Sulkavalla. Alkuperäinen tiedote on tämän tiedotteen lopussa.

Harsomaisesta aineesta muodostunut mekaaninen tukos avattiin maanantaina 8.2., jonka jälkeen virtaus palautui normaaliksi. Jatkoselvityksenä suoritettiin viemärin kuvaus, jonka yhteydessä havaittiin kaivon valurautakansiston pala (10 x 20cm) putkistossa. Ylivuotokohta Alanteeseen paikallistettiin kuvausten avulla ja ylivuotoa on tapahtunut arviolta 250 – 300 m3.

Tiistaina 9.2. otettiin ympäristökonsultin toimesta 5 vesistönäytettä. Näytteistä kaksi otettiin ylävirran puolelta referenssinäytteinä (vertailunäytteet puhtaalta alueelta) ja 3 näytettä alavirran puolelta. Tulosten perusteella voidaan sanoa, että jätevettä on todennäköisesti ylivuotanut Alanteeseen sillan itäpuolella, mutta pitoisuudet ja vaikutus laimenee suhteessa suureen virtaamaan. Kaikki valmistuneet näytteet ovat täyttäneet uimavesille annetut laatuvaatimukset. Yhtä näytetulosta vielä odotetaan.

Lisätiedot Järvi-Saimaan Palvelut tekninen johtaja Pekka Lyytikäinen 0400 659 520 ja Sulkavan Palvelut Oy toimitusjohtaja Mervi Palmu 044 417 5201.


Ensitiedote 9.2.2021:

Järvi-Saimaan Palvelut Oy havaitsi perjantaina 5.2.2021, että jätevedenpuhdistamolle tulee vähemmän jätevettä kuin normaalisti. Mahdollisen vuodon etsintä aloitettiin perjantaina ja etsintöjä jatkettiin viikonlopun yli.

Maanantaina 8.2. noin klo 9 havaittiin mekaaninen tukos jätevedenpumppaamolla Alanteentie 13 lähistöllä. Tukos avattiin, jonka jälkeen virtaus puhdistamolle palautui normaaliksi.

Tämän hetken käsityksen mukaan jätevettä on vuotanut vesistöön, kulkeutumisreittiä selvitetään.

Tiistaina 9.2. klo 8 järjestettiin yhteinen tilannepalaveri ELY, Sulkavan kunta, Sulkavan Palvelut ja Järvi-Saimaan Palvelut Oy ja sovittiin jatkotoimenpiteet.

Näytteenottoa tehdään tänään 9.2. ja asiasta tiedotetaan lisää, kun näytteet ovat valmistuneet.

Pyydämme ilmoittamaan mahdollisista havainnoista.

Lisätiedot ja ilmoitukset havainnoista vesihuoltopäällikkö Jouni Heikkinen Järvi-Saimaan Palvelut Oy 044 417 5272