Suoraan sisältöön

Saimaa-Siikajärvi kaavamuutoksen luonnosvaihe nähtävillä

Kategoria: Kuulutukset

Sulkavan kunnassa Saimaa-Siikajärven kaavamuutos on edennyt luonnosvaiheeseen. Kaavamuutosta koskevat luonnosvaiheen asiakirjat ovat nähtävillä 24.11.– 23.12.2021 Sulkavan kunnanvirastolla osoitteessa Kauppatie 1, 58700 Sulkava. Luonnosvaiheen asiakirjat löytyvät myös kunnan kotisivuilta osoitteessa sulkava.fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/vireilla-olevat-kaavat/ .

Osallisilla on mahdollisuus jättää mielipide edellä mainitusta luonnosvaiheen asiakirjoista. Mielipide on toimitettava Sulkavan kunnalle ennen nähtävillä olon päättymistä osoitteeseen PL 25, 58701 Sulkava. Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Veikko Virtanen, puh. 044 417 5230, veikko.virtanensulkava.fi

Sulkava 17.11.2021                                                                         Kunnanhallitus