Suoraan sisältöön

Reittiönrannan ranta-asemakaavan vireilletulo

Kategoria: Kuulutukset

KAAVAKUULUTUS

Ranta-asemakaavan laatiminen tiloille Reittiönranta 768–423–3–25, Kaartilanranta 768–423–3–30 ja Kesämaa 768–423–3–32 Saimaan Pihlasveden Pajasalmen ranta-alueella.

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 62 § JA 63 §, MRA 30 §) mukaisesti ilmoitetaan Reittiönrannan ranta-asemakaavan vireilletulosta ja sitä koskevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) ja kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta.

Kaavoitustyön tarkoituksena on laatia ranta-asemakaava, joka mahdollistaa rakennuspaikan muodostamisen alueella oleville, seitsemälle puolustusvoiman vuonna 1940 rakentamille, entisille aliupseereille tarkoitetuille parakkirakennuksille sekä yhden uuden rakennuspaikan muodostamiselle.

Kaavoitustyön yhteydessä selvitetään myös mahdollisuus säilyttää joitakin paremmin säilyneitä entisiä parakkirakennuksia.

Hanketta koskevat aineistot; osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), kaavaluonnos, kaavamääräykset ja selostus ovat nähtävillä 14.12.2022 – 31.1.2023 Sulkavan kunnanvirastolla, Kauppatie 1, 58700 Sulkava sekä myös kunnan kotisivuilla; https://www.sulkava.fi/palvelut/rakennusvalvonta/kaavoitus.

Osallisilla on mahdollisuus jättää muistutus edellä mainitusta ranta-asemakaavasta Sulkavan kunnalle ennen nähtävillä olon päättymistä osoitteeseen Sulkavan kunta, PL 25, 58701 tai kirjaamo@sulkava.fi.

Lisätietoja saa kaavan laatijalta, rakennus- ja maanmittausinsinööri Alpo Leinonen, puh. 0440 555 195, alpoe.leinonen@gmail.com sekä rakennustarkastaja Janne Hämäläinen, puh. 050 577 5408, janne.hamalainen@sulkava.fi.

Sulkavalla 14.12.2022                                               Kunnanhallitus