Rakennusvalvonnan taksat

Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään rakennusvalvonnan taksassa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 145 §:n ja muiden säännösten nojalla. Voimassa oleva rakennusvalvonnan taksa on tullut voimaan 1.3.2018 kunnan valtuuston hyväksymänä.

Rakennusvalvonnan taksa 1.3.2018 (pdf)