Suoraan sisältöön

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Kategoria: Kuulutukset

SULKAVAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUSIMINEN

Sulkavan kunnan nykyinen rakennusjärjestys on tullut voimaan vuoden 2018 lopussa. Rakennusjärjestyksen uusiminen on tarpeen, koska eduskunta hyväksyi 1.3.2023 rakentamislain (751/2023, RakL) ja siihen liittyvät lakimuutokset. Uusi rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025. Rakennusjärjestys laaditaan vastaamaan tulevan rakentamislain vaatimuksia. Rakennusjärjestyksestä kehitetään entistä toimivampi ja ajantasainen työväline rakentamisen ohjaukseen. Tavoitteena on selkeyttää lupamenettelyjä pyrkien samalla mahdollisuuksien mukaan joustaviin käytäntöihin.

Uudistamistyötä varten on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kerrotaan rakennusjärjestyksen uudistamiseen liittyvät lähtökohdat, tavoitteet, aikataulu ja vuorovaikutusmenettelyt.

Linkki suunnitelmaan tässä Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2024

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 29.5. – 28.6.2024 Sulkavan kunnanvirastossa, osoitteessa Kauppatie 1, 58700 Sulkava sekä kunnan kotisivuilla www.sulkava.fi. Lisätietoja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saa tekninen johtaja Asta Veikkaselta, puh. 044 417 5230, s-posti asta.veikkanen@sulkava.fi.

29.5.2024                                                                  Ympäristö- ja rakennuslautakunta