Yksityistieasiat

Yksityistieasiat

Ympäristötoimensihteeri
Tarja Piikki
p. 0400 135 052
tarja.piikki@juva.fi

Ympäristötoimensihteeri
Sari Lonnberg
p. 044 417 5231
sari.lonnberg@sulkava.fi

Sulkavan yksityistieasiat kuuluvat ympäristölautakunnan (Rantasalmi, Juva, Sulkava) alaisuuteen. Tiejaoston tehtävänä on yksityistieverkon suunnitelmallinen kehittäminen ja kunnossapidon avustaminen, jotta teiden liikennöitävyys säilyisi hyvänä. Jaoston tehtävänä on myös kunnan suostumuksen antaminen pysyvän liikennemerkin asettamiseen.
Kunta myöntää vuosittain ympärivuotisen asutuksen kannalta merkityksellisille yksityisteille kunnossapitokuluihin avustusta. Lisäksi harkinnanvaraisesti voidaan avustaa yksityisteiden perusparannuskorjauksia, joihin on mahdollista saada avustusta myös valtiolta, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus).

Avustusperusteet
Yksityistieavustushakemus

Seuraavan vuoden kunnossapito- ja perusparannusavustuksen hakuaika päättyy 30.4.

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen:
Yksityistie avustushakemukset
PL 25
58701 Sulkava

AJANKOHTAINEN ILMOITUS       AJANKOHTAINEN ILMOITUS     AJANKOHTAINEN ILMOITUS     AJANKOHTAINEN ILMOITUS 
VUOSIKOKOUKSIA SYYTÄ SIIRTÄÄ - TIEMAKSUT SILTI LASKUTUKSEEN

Tieyhdistys suosittelee noudattamaan viranomaisten ohjeita ja maalaisjärkeä myös tiekuntien vuosikokousten suhteen eli turhia kokoontumisia on syytä välttää. Kokouksen ajankohtaa koskevista aiemmista päätöksistä on syytä joustaa. Tiekunnan kokous voidaan järjestää etäyhteydellä, jos tiekunnan säännöissä niin määrätään tai tiekunnan kokous on niin päättänyt.

Moni tiekunta on ottanut Tieyhdistykseen yhteyttä ja kysynyt miten pitäisi toimia, kun kassa on tyhjä, mutta tiemaksujen laskuttaminen edellyttäisi tiekunnan kokouksen vahvistamaa maksuunpanoluetteloa.

Tieyhdistys katsoo tässä tilanteessa olevan järkevää lähettää tiemaksulaskut edellisten yksiköiden mukaisesti ja liittää mukaan lyhyt selostus siitä, että on päädytty poikkeukselliseen ratkaisuun. On myös syytä painottaa, että mikäli yksiköt myöhemmin järjestettävässä tiekunnan kokouksessa muuttuvat, tulee tiekunta oma-aloitteisesti oikaisemaan väärin laskutetut maksut. On selvää,
että tiekunnan on toimittava myös poikkeusoloissa ja se tarvitsee rahaa toimintaansa.

Uskomme tieosakkaista ymmärtävän tilanteen poikkeuksellisuuden ja sen, että tiekunta tarvitsee rahaa toimintaansa. Perintätoimiin näiden laskujen osalta ei kuitenkaan kannata ryhtyä ennen kuin maksuunpanoluettelo on vahvistettu myöhemmin pidettävässä kokouksessa.

Mikäli tiekunnan kokous ei siedä lykkäämistä esimerkiksi peruskunnostushankkeen vuoksi niin kokousmenettelyt on syytä valita turvallisiksi. Kokous voidaan pitää esimerkiksi ulkona ja osallistujien kanssakäyminen saadaan mahdollisimman vähäiseksi.