Yksityistieasiat

Yksityistieasiat

Ympäristötoimensihteeri
Tarja Piikki
p. 0400 135 052
tarja.piikki@juva.fi

Ympäristötoimensihteeri
Sari Lonnberg
p. 044 417 5231
sari.lonnberg@sulkava.fi

Sulkavan yksityistieasiat kuuluvat ympäristölautakunnan (Rantasalmi, Juva, Sulkava) alaisuuteen. Tiejaoston tehtävänä on yksityistieverkon suunnitelmallinen kehittäminen ja kunnossapidon avustaminen, jotta teiden liikennöitävyys säilyisi hyvänä. Jaoston tehtävänä on myös kunnan suostumuksen antaminen pysyvän liikennemerkin asettamiseen.
Kunta myöntää vuosittain ympärivuotisen asutuksen kannalta merkityksellisille yksityisteille kunnossapitokuluihin avustusta. Lisäksi harkinnanvaraisesti voidaan avustaa yksityisteiden perusparannuskorjauksia, joihin on mahdollista saada avustusta myös valtiolta, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus).

Avustusperusteet
Yksityistieavustushakemus

Seuraavan vuoden kunnossapito- ja perusparannusavustuksen hakuaika päättyy 30.4.

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen:
Yksityistie avustushakemukset
PL 25
58701 Sulkava