Yhteispalvelu tiedottaa

Sulkavan asiointipisteessä tarjotaan
Kelan, Poliisin, Työ- ja elinkeinohallinnon, Verohallinnon, Digi- ja väestötietoviraston, ja Oikeusaputoimiston palveluja.
_________

Maistraatti muuttui 1.1.2020 Digi- ja väestötietovirastoksi
Väestörekisterikeskus, maistraatit ja Itä-Suomen aluehallintovirastossa toimiva Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö yhdistyivät 1.1.2020 Digi- ja väestötietovirastoksi. Saat jatkossa kaikki maistraatin ja Väestörekisterikeskuksen palvelut uudesta virastosta. Uusi verkko-osoite on www.dvv.fi. Asiointiin käytettävät sähköpostiosoitteet korvautuvat uusilla, ja ne löytyvät www.dvv.fi -sivuilta. Lomakkeet löytyvät jatkossa www.dvv.fi/lomakkeet. Uusi vaihteen numero on 0295 536 000. Palvelupaikat säilyvät ennallaan.
Viraston tehtävänä on edistää yhteiskunnan digitalisaatiota, turvata tietojen saatavuutta ja tarjota palveluja asiakkaiden elämäntapahtumiin.
Digi- ja väestötietoviraston tehtävä on osaltaan näyttää suuntaa, uudistaa yhteiskuntaa ja tukea kansalaisten asiointia julkisen hallinnon kanssa, tavoitteena tehdä Suomesta entistä sujuvammin toimiva yhteiskunta.

asiointipisteen logo