Kelan Palvelut

Kelan palvelut Asiointipisteessä

Asiointipisteessä tarjotaan mm. seuraavia palveluja:

  • asiakkaan elämäntilanteeseen liittyvää Kela-asioiden neuvontaa ja opastusta (mm. hakemusten vireillepanoon ja käsittelyyn liittyvä neuvonta, etuuksista ja hakuajoista kertominen, hakemusten täyttäminen)
  • otetaan vastaan hakemuksia, liitteitä sekä muita asiakirjoja, asiakas saa asiointipisteessä asiansa vireille
  • annetaan Kelan materiaalia (esitteitä, lomakkeita)
  • asiointipalvelujen neuvontaa ja tarvittaessa ohjausta muihin palvelukanaviin
  • Kelan sähköisten palvelujen käyttöön opastaminen (aulassa 2 asiakaspäätettä)
  • etäpalvelumahdollisuus Kelan asiantuntijoihin

Asiointipisteessä voi hoitaa lähes kaikki Kelan asiat.

Tervetuloa asioimaan!

Kelan valtakunnalliset palvelunumerot

Puhelu maksaa paikallisverkkomaksun tai matkapuhelinmaksun.

Palvelu on käytössä maanantai-perjantai klo 9-16.

Maksupäivätiedustelut: 
Puh. 020 634 0210
Voit tiedustella lapsilisän, lastenhoidon tuen, eläke- ja vammaisetuuksien, asumistukien, opintotuen ja sotilasavustuksen maksupäiviä automaattisesta puhelinpalvelusta. Palvelu on käytettävissä ympäri vuorokauden joka päivä.

Asevelvollisen tuet: 
Puh. 020 692 200
Sotilasavustus ja muuta asevelvollisen tuet.

Asumisen tuet: 
Puh. 020 692 201
Yleinen asumistuki.

Eläkeasiat: 
Puh. 020 692 202
Kansaneläke, työeläke, eläkkeensaajan asumistuki.

Kela-kortti ja Eu-sairaanhoitokortti: 
Puh. 020 692 203
Kela-kortin ja eurooppalaisen saisaanhoitokortin tilaukset.

Sairastaminen: 
Puh. 020 692 204
Sairaanhoitokorvaukset, lääkekorvaukset, sairauspäiväraha ja erityishoitoraha.

Kuntoutus: 
Puh. 020 692 205 
Kuntoutuspalvelut ja -kurssit, kuntoutusraha.

Lapsiperheiden tuet: 
Puh. 020 692 206 
Vanhempainpäivärahat, lapsilisä, elatustuki ja muut lapsiperheen tuet (Huom. Erityishoitoraha-asioissa soita palvelunumeroon Sairastaminen).

Maasta- ja maahanmuutto: 
Puh. 020 634 0200
Sosiaaliturva ulkomaille tai Suomeen muutettaessa.

Omaisen kuoltua: 
Puh. 020 692 208
Leskeneläke, lapseneläke, perhe-eläke.

Opiskelijan tuet: 
Puh. 020 692 209
Opintoraha, asumislisä, opintotuen valtiontakaus, korkoavustus, koulumatkatuki.

Toimeentulotuki:
Puh. 020 692 207

Työttömyysajan tuet: 
Puh. 020 692 210 
Työmarkkinatuki, peruspäiväraha, koulutusajan tuet työttömälle.

Vammaistuet: 
Puh. 020 692 211 
Vammaistuet, eläkettä saavan hoitotuki, keliakiakorvaus.

Perintäasiat
Puh. 020 634 4940
ma-pe 9-16

Tukien hakuajat: 
Yleisimpiä tukia voi hakea takautuvasti:

  • Sairaanhoidon korvaukset ja matkakorvaukset: 6 kk
  • Sairauspäiväraha: 2 kk
  • Yleinen asumistuki: hakemuksen saapumista edeltävän kuukauden alusta

Lisätietoja: www.kela.fi