Yhteispalvelu

Yhteispalvelu – helposti saatavaa ja toimivaa asiakaspalvelua

Mitä on yhteispalvelu?

Yhteispalvelu tarjoaa julkisen hallinnon viranomaisten palveluja keskitetysti yhdestä paikasta. Kunnan ja valtion palveluntuottajien yhteistyöllä turvataan monipuoliset ja laadukkaat palvelut sekä varmistetaan niiden riittävä saatavuus niin haja-asutusalueilla kuin taajamissa – lähellä asiakasta. Yhteispalvelu perustuu lakiin ja yhteispalvelun toimintamalli lähtee palvelujen tarvitsijasta, asiakkaasta.

Täydellisimmillään asiointipiste on ”yhden luukun” palvelupiste, jossa kuntalaista palvellaan kaikissa keskeisissä julkishallinnon asioissa.

Asiointipisteessä asiakas saa tietoa, neuvontaa ja opastusta, siellä vastaanotetaan asiakirjoja; asiakas saa asiointipisteessä vireille yleisimmät julkishallinnon asiat. Asiointipisteessä asiakas voi käyttää sähköisiä palveluja itsenäisesti tai palveluneuvojan opastuksella. Asiointipisteessä on mahdollista ottaa etäyhteys eri viranomaisten asiantuntijoihin.

Yhteispalvelupisteestä Asiointipisteeksi

Yhteispalvelulain muutoksen myötä entiset yhteispalvelupisteet muuttuivat Asiointipisteiksi, ja saivat samalla uuden raikkaan ja yhtenäisen visuaalisen ilmeen sekä uuden valtakunnallisen tunnuksensa, avainmerkin.

Sulkavalla Asiointipiste sijaitsee keskeisellä paikalla kunnanviraston toisessa kerroksessa.

Asiointipisteessämme tarjotaan Kelan, poliisin, työ- ja elinkeinohallinnon, verohallinnon, maistraatin sekä oikeusaputoimiston palveluja.

Asiointipisteen aulassa on kaksi Internet-yhteydellä varustettua asiakaspäätettä vapaasti asiakkaiden käytössä. Palveluneuvoja opastaa tarvittaessa asiakasta sähköisten palvelujen käytössä. Julkishallinnon tulosteet ovat maksuttomia, muista tulosteista perimme kulloinkin voimassa olevan taksan.

Asiointipisteessä on erillinen etäpalveluhuone, joka mahdollistaa tietyt asiantuntijapalvelut etäyhteyden välityksellä.

Asiointipisteeseen on esteetön käynti; tiloihin on automaattiset liukuovet ja palvelupisteen lähellä, viraston takana, on inva-paikkoja autoille. Kunnanvirastossa on myös hissi ja Asiointipisteen aulassa sijaitsee asiakas-/inva-wc.

Etäpalvelumahdollisuus
Asiointipisteessämme on mahdollisuus eri viranomaisten asiantuntijapalveluihin etäpalvelulaitteiston välityksellä.

_______

Asiakaspäätteet käytössänne
Asiointipisteen aulassa on 2 Internet-yhteydellä varustettua asiakaspäätettä käytettävissänne.