Varhaiskasvatuspalvelut ja varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.

Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen vanhempainvapaan jälkeen koulun aloittamiseen saakka. Vanhemmilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsestaan. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea vanhempien vanhemmuutta ja lapsen kasvatusta. Toiminnassa leikki on keskeisessä asemassa.

Varhaiskasvatusta ohjaa valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja sen pohjalta tehty Sulkavan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma.

Jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä huoltajien kanssa.