Varhaiserityiskasvatus

Lapsi voi tarvita tukea kasvuunsa eripituisia aikoja monenlaisista eri syistä: viivästynyt puheen- ja/tai kielen kehitys, kehityksen viivästyminen, tunne-elämään ja/tai käyttäytymiseen liittyvät vaikeudet, neurologisen kehityksen erityisvaikeudet, pitkäaikaissairaudet tai erityinen kasvatustuen tarve.

Varhaiskasvatus ottaa huomioon lapsen kehityksen yksilölliset erityistarpeet, ja pyrkii löytämään niihin lasta auttavat tukitoimet. Yleinen varhaiskasvatus, tehostettu varhaiskasvatus ja erityinen tuki käyttävät yhteistyössä huoltajien ja asiantuntijoiden kanssa erilaisia kuntouttavia arjen elementtejä lapsen tukemiseen. Tukevista elementeistä hyötyvät kaikki lapset. Yksilöllisiä tavoitteita asetettaessa huomioidaan lapsen yksilölliset tarpeet ja kuntoutus suunnitellaan yhteistyössä huoltajien, varhaiskasvatuksen ja kuntouttavien ja tutkivien asiantuntijoiden kanssa.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja osallistuu yhdessä huoltajien, varhaiskasvatuksen henkilöstön ja asiantuntijoiden kanssa kehityksen ja oppimisen arviointiin ja tukemiseen sekä kehityksellisten riskien tunnistamiseen. Lapsen tuen tarve tavoitteineen ja arviointeineen kirjataan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
Marjo Lallukka-Repo
puh. 044 417 5325
marjo.lallukka-repo@sulkava.fi