Asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksesta määrätään kuukausimaksu, jonka suuruuteen vaikuttavat perheen tulot, perheen koko ja sovittujen kuukausittaisten toimintapäivien määrä. Maksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) mukaisesti.

Enimmäismaksu on 289 euroa kuukaudessa perheen nuorimmasta lapsesta.
Ikäjärjestyksessä toisesta lapsesta maksu on 50 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 145 euroa.
Seuraavien lasten maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta eli enintään 58 euroa.
Jos perhe on sopinut säännöllisesti vähäisemmästä hoidon tarpeesta (sovitut toimintapäivät), määritetään hoitoaikaan suhteutettu kokopäivähoidon maksua alempi maksu.

Varhaiskasvatuspäätöksen mukana perheille lähetetään tuloselvityslomake, jonka perhe palauttaa palkkatoimistoon kunnanvirastolle tarvittavine liitteineen kahden viikon kuluessa hoitosuhteen alkamisesta. Tämän jälkeen asiakasmaksusta lähetetään kirjallinen päätös kotiin. Perhe voi myös hyväksyä korkeimman maksun perimisen, jolloin tuloselvityksiä ei tarvitse toimittaa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen.

Sivun alalaidasta löydät liitetiedostona asiakasmaksuesitteen sekä tuloselvitys- ja muutoslomakkeet. Maksuun vaikuttavista olosuhdemuutoksista on välittömästi ilmoitettava päiväkodin johtajalle.

Asiakasmaksuesite
Palkansaajan tuloselvityslomake
Yrittäjän tuloselvityslomake
Muutosilmoituslomake