Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen toimintaan kuuluvat kunnallinen päivähoito ja esiopetus. Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta kuuluu opetuksen alaisuuteen.

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen vanhempainvapaan jälkeen koulun aloittamiseen saakka. Vanhemmilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsestaan. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea vanhempien vanhemmuutta ja lapsen kasvatusta. Toiminnassa leikki on keskeisessä asemassa.

Varhaiskasvatusta ohjaavat valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja sen pohjalta tehty Sulkavan kunnan varhaiskasvatussuunnitelma.

Jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä huoltajien kanssa. Lapsen hoidosta ja kasvatuksesta tehdään varhaiskasvatussopimus, jossa sovitaan hoitoajoista ja muista käytännön hoitotilanteisiin liittyvistä asioista.

Varhaiskasvatuksen vastuuhenkilö

Päiväkodin johtaja
Mariannika Auvinen
Puh. 044 417 5320
Sähköposti: mariannika.auvinen(a)sulkava.fi

Toimipiste
Päiväkoti Touhula
Uitonrinne 15
58700 Sulkava

Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen hakeminen

Varhaiskasvatuslain mukaan lapsen oikeus varhaiskasvatukseen alkaa vanhempainrahakauden päättymisen jälkeen. Varhaiskasvatukseen voi hakea ympäri vuoden ja sitä on haettava viimeistään neljä kuukautta ennen aloitusajankohtaa.  Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista, koulutuksesta tai muutosta toiseen kuntaan työn tai opintojen takia eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, varhaiskasvatuspaikkaa on haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee paikan (Varhaiskasvatuslaki 17 §). Hakemuslomakkeita saa päiväkodista ja asiointipisteestä. Esiopetukseen ilmoittautuminen on kevättalvella erikseen ilmoitettuna ajankohtana.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Kunnanvaltuuston päätöksen mukaisesti varhaiskasvatus on Sulkavan kunnassa maksutonta 1.1.2020 alkaen.

Tiedustelut: 
Päiväkodin johtaja
puh. 044 417 5320
sähköposti: mariannika.auvinen(a)sulkava.fi

Toimipaikka:
Päiväkoti Touhula
Uitonrinne 15
58700 Sulkava

Harkinnanvarainen kotihoidontuen kuntalisä

Sulkavan kunnassa maksetaan sulkavalaisille kotona lastaan/lapsiaan hoitavalle huoltajalle harkinnanvaraista kotihoidon kuntalisää vanhempainrahakauden päätyttyä. Tuen suuruus on alle 3-vuotiaasta lapsesta 300 €/kk/lapsi ja sisaruksista 200 €/kk/lapsi.
Lisätiedot ja hakemuksen palautus: päiväkodin johtaja.