Tietosuojaselosteet

Tietosuojaselosteet

Sulkavan kunnan henkilörekisterit henkilötietolain (523/1999) mukaisesti. Rekisterit syntyvät esimerkiksi asiakkuus- tai palvelussuhteen myötä.Tarkempia tietoja antaa selosteisiin merkitty yhteyshenkilö.

Hallinto- ja taloustoimi:

Asianhallintarekisteri (.pdf)
Perintä (.pdf)
Luottamushenkilörekisteri (.pdf)
Henkilöstöhallinto (.pdf)
Väestörekisteri (.pdf)
Kotikuntastipendirekisteri (.pdf)
Verkkosivujen ylläpito (.pdf)

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuudet sekä vaalit:
Vaalitoiminta (.pdf)
Sidonnaisuusrekisteri täällä

Työllisyyspalvelut:
Työllisyyspalveluiden asiakastiedot (.pdf)

Elinkeinotoimi:
Venepaikat (.pdf)

Maaseututoimi:
Maaseututoimen rekisteri (.pdf)

Kirjasto:
Kirjastoaineiston lainausten hallinta (.pdf)

Varhaiskasvatus:
Varhaiskasvatus (.pdf)
Varhaiskasvatuksen tietovaranto (pdf)
Työvuorosuunnittelu (.pdf)

Koulut, kansalaisopisto:
Opintohallinnon rekisteri (.pdf)
Järvi-Saimaan kansalaisopisto (.pdf)

Peruspalvelutoimi:
Sosiaalipalvelut (.pdf)
Terveydenhuoltopalvelut (.pdf)
Kehitysvammahuollon rekisteri (.pdf)
Lastensuojelu (.pdf)
Peruspalvelulautakunnan alaisen toiminnan viranomaistyöskentely ja -valvonta -rekisteri (.pdf)
Päihdehuollon rekisteri (.pdf)
Toimeentulotukirekisteri (.pdf)
Vammaispalvelun rekisteri (.pdf)
Vanhuspalvelun yhdistetty rekisteri
Yhdistetty lastenvalvonta-aineisto (.pdf)

Rakentaminen:
Rakennusvalvonnan lupakäsittely (.pdf)
Maa-ainesluvat ja maa-ainesten käytön valvonta (.pdf)

Sulkavan Palvelut Oy:
Jätehuollon asiakkaat (.pdf)
Vesihuollon asiakkaat (.pdf)