Jonotilanne (päivitetty 15.7.2020)

Hoitoon pääsyn saatavuustiedot
Hoitotakuu koskee kiireetöntä hoitoa. Kiireellistä hoitoa tarvitsevat potilaat hoidetaan välittömästi. Kiireettömään hoitoon pääsyn mittarina on ns. kolmas vapaa aika vastaanotolle (T3-aika).

Alla olevat ajat koskevat VAIN KIIREETÖNTÄ HOITOA.

Kiireetön hoidon tarpeen arviointi
Lainsäädännön vaatimus: 3 vuorokauden kuluessa
Hoidon tarpeen arviointi tehdään puhelimitse tai sosiaali- ja terveyskeskuksessa saman päivän aikana.

Kiireetön hoitoon pääsy terveyskeskuksessa kesäkuussa 2020
Lainsäädännön vaatimus: 3 kuukauden kuluessa
Sairaanhoitajalle saa kiireettömän ajan 1,5 päivän kuluessa (T3). Lääkärille saa kiireettömän ajan 3 päivän kuluessa (T3).

(päivitetty 26.6.2020)

Kiireetön hoitoon pääsy suun terveydenhuollossa helmikuussa 2020
Lainsäädännön vaatimus: 6 kuukauden kuluessa
Suuhygienistille saa ja ajan 50 päivän ja hammaslääkärille 60 päivän kuluessa (T3).

Kiireellinen hammashoito on hoidettu koronavirustilanteesta huolimatta keväällä 2020.
Kiireettömässä hammashoidossa on ollut viranomaissuositusten mukainen tauko koronavirustilanteen vuoksi.

(päivitetty 8.6.2020)

Lisätiedot

Terveystalon sivusto