Vanhus- ja vammaisneuvosto

Sulkavalla toimii yhdistetty Vanhus- ja vammaisneuvosto (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista; Kuntalaki, Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet), jonka kunnanhallitus nimeää valtuustokaudeksi kerrallaan. Paikalliset vanhus- ja vammaisjärjestöt nimeävät ehdokkaansa neuvoston jäseniksi Peruspalvelulautakunnan pyynnöstä.

Vanhus- ja vammaisneuvostossa on kuusi jäsentä sekä virkamiessihteeri, ja sen tarkoitus on antaa lausuntoja ja tehdä aloitteita vanhusväestön kannalta tärkeissä asioissa. Peruspalvelulautakunta myös pyytää lausuntoja esim. talousarvio- ja liikennesuunnitelmiin.  Lausunnot käsitellään Peruspalvelulautakunnassa. Varsinaista päätösvaltaa neuvostolla ei ole. Neuvosto on kunnan alueella toimivien järjestöjen yhteistyöelin. Jäsenet toimivat tiedon välittäjinä omissa järjestöissään ja muissa verkostoissa.

Vanhus- ja vammaisneuvosto kokoontuu 2 - 4 kertaa vuodessa, tarvittaessa useamminkin. Yksittäiset kuntalaiset voivat olla suoraan yhteydessä neuvoston jäseniin vanhusten ja vammaisten asemaan ja palveluihin liittyvissä asioissa.

Jäsenet kaudella 2017-2021:

Puheenjohtaja
Hannamari Autio

Jäsen
Tuula Kosonen

Jäsen
Harri Ruottinen

Jäsen
Helga Reinikainen

Jäsen
Vuokko Juutilainen

Jäsen
Pirjo Pohjolainen

Sihteeri
sosiaalityöntekijä