Vammaisten palvelut

“Jokaisen ihmisen tehtävä on olla alkuperäiskappale itsestään.”

Vammaispalvelut on sosiaalityön menetelmin toteutettavaa sosiaalipalvelua, missä pyritään käytännöllisten vaikutusten kautta ehkäisemään tai poistamaan vamman seurauksena syntyneitä haittoja ja esteitä. Vammaispalveluilla edistetään vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhdenvertaisen yhteiskunnan jäsenenä. Palveluiden ja tukitoimien tulee tukea vammaisen henkilön omatoimista selvitytymistä. Vammaispalvelujen toissijaisuudesta johtuu, että laki tulee sovellettavaksi vasta silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja ja etuuksia muun lain nojalla.

Vammaispalveluja voi saada henkilö, joka on vaikeavammainen. Vaikeavammaisuuden määrittely tapahtuu aina yksilöllisesti, jolloin kriiteereinä käytetään vammaisuuden tai vajaakuntoisuuden pitkäaikaisuutta, erityisiä suoriutumisvaikeuksia tavanomaisissa elämän toiminnoissa ja välttämätöntä tarvetta apuun tai palveluihin. Vammaispalveluja haetaan aina kirjallisella hakemuksella. Hakemukseen tulee aina liittää lääkärintodistus.

Sanna Hämäläinen
Sosiaalityöntekijä
sanna.hamalainen@sosteri.fi
puh. 044 4172 054