Päihdehuolto

Päihdehuollon palveluista säädetään päihdehuoltolaissa. Tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä ja siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää päihteiden ongelmakäyttäjien ja heidän läheistensä toimintakykyä ja turvallisuutta. Päihdehuollon palveluja järjestetään yleisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja kehittämällä sekä antamalla erityisesti päihdehuoltoon tarkoitettuja palveluja. Palvelut järjestetään ensisijaisesti avohuollon  toimenpitein.

Päihdehuollon palveluja annetaan henkilön, hänen perheensä ja muiden läheistensä avun, tuen ja hoidon tarpeen perusteella. Päihdehuollon asiakkaita voidaan avustetaan tukemalla, neuvomalla, arvioimalla hoidon/ hoidon tason tarvetta sekä antamalla muuta ohjausta.

Päihdehuollon yhteyshenkilö Sulkavan kunnassa

Sosiaalityöntekijä
Sanna Hämäläinen puh. 044 417 2054

Päihdehuollon palvelujen pariin voi hakeutua myös esimerkiksi terveyskeskuksen työterveyshuollon, mielenterveyspalvelujen tai koulun terveyspalvelujen kautta.