Lastenvalvonta

Lastenvalvoja palvelee avioliiton ulkopuolella syntyneiden lasten isyysasioissa sekä lasten elatus-, huolto- ja tapaamisasioissa. Lapsen synnyttyä avioliiton ulkopuolella tulee siitä maistraatin välityksellä tieto lastenvalvojalle, joka lähettää äidille yhteydenottopyynnön. Jos vanhemmat ovat hakeneet käräjäoikeudelta ratkaisua lapsensa / lastensa huolto- ja tapaamisoikeusasiaan, käräjäoikeus voi niin harkitessaan pyytää kunnan sosiaalilautakunnalta selvitystä (ns. olosuhdeselvitys) lapsen ja perheen asioissa. Selvitys lähetetään tuomioistuimelle, joka tekee päätöksen asiassa.

Elatusturva

Molemmat vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan – pääsääntöisesti 18 ikävuoteen saakka. Elatusavun määrä ja suorittamistapa vahvistetaan sopimuksella tai tuomiolla ja on sidottu elinkustannusindeksiin erillislain nojalla.

Elatustuki

Elatustukien maksatusta ja perintää hoitaa Kela.

Yhteystiedot:
Sanna Hämäläinen
sosiaalijohtaja
Puh. 044 417 5330
Ajanvaraus / puhelinaika: ma-pe 9-10