Lapset ja perhe

Varhaiskasvatuksesta löydät tietoa täältä!

**********************************************************************************************************************************

SULKAVAN KUNNAN LAPSIPERHEIDEN TUKI POIKKEUSOLOISSA

Haastaako perheen arki poikkeustilanteessa?
Kaipaatko vinkkejä tai keskusteluapua perheen uudenlaisen arjen organisointiin tai tunteiden purkamiseen?
Voit matalalla kynnyksellä ottaa yhteyttä perhetyöntekijän, pohditaan asiaa yhdessä.
Perhetyöntekijään voi ottaa yhteyttä soittamalla, tekstiviestillä, Wilma-viestillä ja sähköpostilla.
Perhetyöntekijä on tavoitettavissa puhelimitse arkisin klo. 8-16.
Perhetyöntekijä Katja Immonen p. 044 4175384
katja.immonen@terveystalo.com

Ota rohkeasti yhteyttä, yhdessä selvitään tästäkin!

************************************************************************************************************************************

Perhetyö

Lastensuojelulaissa velvoitetaan sosiaalihuollosta vastaava toimielin järjestämään lastensuojelun avohuollon tukitoimena tarvittaessa perhetyötä. Lastensuojelulain perusteluissa perhetyöllä tarkoitetaan esimerkiksi perheen kotona tehtävää perhetyötä, joka voi olla perhetyöntekijän antamaa keskusteluapua ja tukea erilaisissa arjen toiminnoissa. Perhetyöllä voidaan mm. tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään, tehdä vanhemmuuden arviointia ja järjestää lapselle hänen hyvinvointiaan tukevaa toimintaa. Perhetyö on usein käytännön avun ja psykososiaalisen tuen yhdistelmä.

Perhetyötä tehdään yhteistyössä perheen ja perheenjäsenten kanssa, mutta keskeistä työssä on aina lapsen edun turvaaminen. Osana lastensuojelutyötä perhetyö ei ole pelkästään tukea, vaan kontrollin elementti on aina myös läsnä. Kuitenkin perhetyössä on leimallista lähelle asiakasta viety ja perheen omia voimavaroja tukeva työskentely.

Perhetyön yhteyshenkilö 
Koulukuraattori-perhetyöntekijä Katja Immonen
Puh. 044 417 5384
Sposti: koulukuraattori@sulkava.fi

 

Lastensuojelu

Lastensuojelu on palveluja ja toimintoja, joilla vaikutetaan kunnassa asuvien lasten kasvuoloihin, ennaltaehkäistään ongelmien syntyä tai niiden vaikeutumista ja joilla tarvittaessa tuetaan ja kuntoutetaan lasta ja perhettä.

Yhteystiedot:
Sosiaalityöntekijä Johanna Paljakka
puh. 044 417 2608
johanna.paljakka@sosteri.fi