Kuntouttava työtoiminta

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta tuli voimaan 1.9.2001. Laki velvoittaa kunnat ja työ- ja elinkeinotoimistot yhteistyöhön pitkään työttöminä olevien asiakkaiden asioissa. Tämän lisäksi laki velvoittaa kunnat järjestämään kuntouttavaa työtoimintaa pitkään työttömänä olleille työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saaville asiakkaille. Kuntouttava työtoiminta on mahdollisuus pitkään työttömänä olleille palata työelämän pariin.  Työtoiminnan tavoite on parantaa toimintaan osallistuvan asiakkaan elämänhallintakykyä ja sen myötä avata väylä työelämään.

Kuntouttavan työtoiminnan avulla pyritään palauttamaan työelämän toimintakykyä ja pitämään yllä jo mahdollisesti olevaa toimintakykyä. Kuntouttavaan työtoimintaan tehdään yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimiston, työtoiminnan järjestäjien ja kunnan kanssa. Kunta voi itse järjestää työtoimintaa tai ostaa ostopalveluna toiselta kunnalta, seurakunnalta tai yhdistyksiltä. Asiakkaaksi kuntouttavaan työtoimintaan hakeudutaan työ- ja elinkeinotoimiston (työvoimatoimiston) kautta tai kunnan sosiaalitoimen kautta.

Sulkavalla kunnan yhdyshenkilö kuntouttavassa työtoiminnassa on:
Palveluohjaaja
Jaana Uotinen
Puh. 044 417 5209.